Powrót

Rok szkolny 2020/2021

Harmonogram konsultacji przedmiotowych dla uczniów kl. VIII obowiązujący od 16 listopada 2020 r. 


Rok szkolny 2019/2020

Konsultacje dla uczniów

Harmonogram konsultacji przedmiotowych dla uczniów klas IV-VII

od 1 czerwca 2020 r. 

 

Informacja Dyrektora PZS w Suskowoli 

 

Harmonogram konsultacji przedmiotowych dla uczniów klasy VIII

w szkole od 25.05.2020 r. 

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

dziecka/ucznia uczęszczającego na zajęcia/ konsultacje na terenie szkoły (zał. 2) 

WORD  

Oświadczenie rodziców o zapoznaniu się z ,,Procedurą bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 obowiązującą na terenie PSP w Suskowoli” (zał. 3)

WORD  

Konsultacje odbywać się będą z zachowaniem ,,Procedury  bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 obowiązującej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Suskowoli”. 

Dyrektor PZS w Suskowoli  –  Ewa Pałucka