Powrót

 


Regulaminy:

Regulamin funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej

im. Tadeusza Kościuszki w Suskowoli  w czasie epidemii związanej

z  COVID-19 obowiązujący od 1.09.2021 r.  


Regulamin funkcjonowania oddziału przedszkolnego

w Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki

w Suskowoli w czasie epidemii związanej z  COVID-19 obowiązujący

od 1.09.2021 r.   


Regulamin pracy zdalnej 


Regulamin użyczenia sprzętu komputerowego

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2 

Załącznik nr 3 


Regulamin funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej

 im. Tadeusza Kościuszki w Suskowoli w czasie pandemii 

COVID-19 


Regulamin funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej

 im. Tadeusza Kościuszki w Suskowoli w czasie pandemii COVID-19 


 Regulamin funkcjonowania oddziału przedszkolnego

 w Publicznej Szkole Podstawowej  im. Tadeusza Kościuszki w Suskowoli 

 w czasie pandemii  COVID-19 


Regulamin Rady Pedagogicznej  

Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

Regulamin Świetlicy Szkolnej 

Regulamin Biblioteki Szkolnej  

Regulamin pełnienia dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych 


Regulamin  wycieczek 

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego 

Regulamin wynajmu sali gimnastycznej 

 

 

 

 

© Suskowola 2011
administrator strony: pspsuskowola@onet.eu