Powrót

Kontakt uczniów i rodziców z nauczycielem w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach pracy zgodnie ze szkolnym planem nauczania pod adresem

e-mail: wiesiek_74@o2.pl

 25.06.2020

Temat: Podsumowanie pracy na lekcjach historii w klasie IV.

04.06.2020 r.

Temat: Zośka, Alek i Rudy – bohaterscy harcerze.  (podręcznik str 126 - )

                        Zapisz temat i punkty w zeszycie.

•                     wybuch II wojny światowej

•                     – sytuacja społeczeństwa polskiego pod niemiecką okupacją

•                     – Szare Szeregi (Zośka, Alek, Rudy)

•                     – akcja pod Arsenałem

•                     – batalion „Zośka” w powstaniu warszawskim

•                     – powstanie warszawskie jako wyraz patriotyzmu młodego pokolenia

Przeczytaj tekst z podręcznika i wyjaśnij terminy historyczne. Zapisz w zeszycie

terminy historyczne:

•                      okupacja,

•                     łapanki,

•                     Armia Krajowa,

•                     Szare Szeregi

Proszę o przesłanie wszystkich zaległych prac.

 Na pocztę przesyłaj tylko zadania na ocenę.

28.05.2020 r.

Temat: Eugeniusz Kwiatkowski i budowa Gdyni.  (podręcznik str 123 - 125)

                        Zapisz temat i punkty w zeszycie.

•  problemy odrodzonej Polski

•  – zaślubiny Polski z morzem

•  – zasługi Eugeniusza Kwiatkowskiego na polu gospodarczym – budowa portu w Gdyni, Centralny Okręg Przemysłowy

•  – Gdynia polskim „oknem na świat”

 Przeczytaj tekst z podręcznika i wyjaśnij terminy historyczne. Zapisz w zeszycie

terminy historyczne:

•  eksport,

•  okręg przemysłowy

Proszę o przesłanie wszystkich zaległych prac.

 Na pocztę przesyłaj tylko zadania na ocenę.

21.05.2020 r.

Temat: Józef Piłsudski i niepodległa Polska.  (podręcznik str 112 - 122)

 Zapisz temat i punkty w zeszycie.

•  działalność Józefa Piłsudskiego przed I wojną światową

•  udział Legionów Polskich i Józefa Piłsudskiego w działaniach zbrojnych podczas I wojny światowej

•  odzyskanie niepodległości przez Polskę

•  walki o ustalenie granic II Rzeczypospolitej i Bitwa Warszawska

• Józef Piłsudski naczelnikiem państwa

• Narodowe Święto Niepodległości

 Przeczytaj tekst z podręcznika i wyjaśnij terminy historyczne. Zapisz w zeszycie

terminy historyczne:

•   II Rzeczpospolita,

•  Naczelnik Państwa,

•  Rzeczpospolita

Proszę o przesłanie wszystkich zaległych prac.

 Na pocztę przesyłaj tylko zadania na ocenę.

14.05.2020 r.

Temat: Wojny i upadek Rzeczypospolitej – sprawdzian pisemny.

                        Zapisz temat w zeszycie.

  Wykonaj ćwiczenia z karty pracy. Praca na ocenę. Prześlij zdjęcie na pocztę.

Karta pracy                               Karta pracy 

07.05.2020 r.

Temat: Wojny i upadek Rzeczypospolitej – lekcja powtórzeniowa. (podręcznik str. 75 - 110)

                        Zapisz temat w zeszycie.

Przygotuj plakat (format A3) na wybrany przez siebie temat z rozdziału III – Wojny i upadek Rzeczypospolitej.

Praca na ocenę. Prześlij zdjęcie na pocztę.

30.04.2020 r.

Temat: Maria Skłodowska – Curie – polska noblistka. (podręcznik str. 104)

Przeczytaj tekst z podręcznika i obejrzyj film.

Link do filmu: https://www.cda.pl/video/2560494cc

                 https://www.youtube.com/watch?v=nrSOogLQYbM

                 https://www.youtube.com/watch?v=x4ejQ1GkmwM

23.04.2020 r.

Temat: Romuald Traugutt i powstanie styczniowe. (podręcznik str. 99)

Przeczytaj tekst z podręcznika i wykonaj ćwiczenie 1.(praca na ocenę, prześlij na pocztę)
                      Ćwiczenie 1. Wyjaśnij, czym była branka.

16.04.2020 r.

Temat: Józef Wybicki i hymn Polski. (podręcznik str. 94)

                        Przeczytaj tekst z podręcznika i wykonaj ćwiczenia z karty pracy.

Karta pracy                                                         Karta pracy 

02.04.2020 r.

Temat: Tadeusz Kościuszko na czele powstania. (podręcznik s. 89)
             Przeczytaj temat i wykonaj ćwiczenia 3 i 4 s. 93 (ćwiczenia na ocenę)
             (odpowiedzi prześlij na konto klasy: klasa4.suskowola@onet.eu )
 

26.03.2020 r.

Temat: XVII wiek - wiekiem wojen. (s. 80)
      Przeczytaj temat i wykonaj ćwiczenie 3 s. 84
 


Zapraszam na spotkanie z historią

https://przystanekhistoria.pl/pa2/audio-video/historia-dla-najmlodszy