Powrót

Kontakt uczniów i rodziców z nauczycielem w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach pracy zgodnie ze szkolnym planem nauczania pod adresem

e-mail:  darekczyzewski@ipm.pl

Informatyka - 25.06.2020 r. 

Informatyka - 04.06.2020 r. 

Informatyka - 28.05.2020 r. 

Informatyka - 21.05.2020 r. 

Informatyka - 14.05.2020 r. 

Informatyka - 07.05.2020 r.          Praca domowa 

Informatyka - 30.04.2020 r. 

Informatyka - 23.04.2020 r. 

Informatyka - 16.04.2020 r.     załącznik do lekcji 

Informatyka - 02.0

4.2020 r. 


Informatyka