Powrót

Kontakt uczniów i rodziców z nauczycielem w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach pracy zgodnie ze szkolnym planem nauczania pod adresem

e-mail: sutkowska.iwona@gmail.com

Zajęcia dla uczniów kl. V prowadzone są z wykorzystaniem platformy Zoom

Plan zajęć online:

poniedziałek - 11 00- 1140

środa - 9 00-  9 40

czwartek - 12 00 - 12 40

piątek - 9 00-  9 40

25.06.2020 r.

Temat: Graniastosłupy – powtórzenie

Praca samodzielna uczniów: ćw. 1, 2 str.83,  - ćwiczeniówka

Uczniowie chętni: 3 str. 83

24.06.2020 r.

KL.V -  lekcja do opracowania samodzielnego

Temat: Objętość prostopadłościanu i graniastosłupa prostego. Litry i mililitry – ćw.

Praca samodzielna uczniów: ćw. 4 str.74, ćw. 3 str.75, ćw.4 str. 78 - ćwiczeniówka

Uczniowie chętni: 5, 6 str. 80

22.06.2020 r.

KL.V

Temat: Objętość prostopadłościanu i graniastosłupa prostego. Litry i mililitry.

Teoria str. 236, 238, 239, 241

Praca z nauczycielem:  zad. 4/76, 3/78, 2/79

Praca samodzielna uczniów: zad. 6/76

19.06.2020 r.

 KL.V– lekcja do opracowania samodzielnego

Temat: Objętość figury. Jednostki objętości.

Teoria str. 233/234

Praca samodzielna ucznia: ćw. 1, 2, 3 str. 73

Uczniowie chętni: ćw. 4 str. 74

15.06.2020 r.

Temat: Siatki graniastosłupów prostych. Pole powierzchni graniastosłupa prostego.

Teoria str. 229/231

Praca z nauczycielem:  zad. 2, 3 str. 69/70  zad.2, 6 str.71/72

Praca samodzielna uczniów: zad. 1, str. 87  zad. 1, 3, 4  str. 71

uczniowie chętni: zad. 5 str. 72

10.06.2020 r.

Temat: Prostopadłościany i sześciany. Przykłady graniastosłupów.

Praca z nauczycielem:  zad. 5,6 str. 67, zad.7, 8 str.68

Praca samodzielna uczniów: zad. 1, 2, 3,  str. 65, zad. 1, 2, 3 str.66

uczniowie chętni: zad. 4 str. 67

8.06.2020 r.

Temat: Liczby ujemne.

Teoria str. 206/207

Praca z nauczycielem:  zad. 5-9 str. 88

Praca samodzielna uczniów: zad. 1, 2, 3,  str. 87,

uczniowie chętni: zad. 4 str. 87

 5.06.2020 r.

Temat: Pola wielokątów. Przewidywane oceny roczne.

Praca z nauczycielem: zad. 3, 4 str. 61/62

Praca samodzielna ucznia: ćw. 1, 4 str. 59/63

Uczniowie chętni: ćw. 7 str. 64

4.06.2020 r.

Temat: Pole trapezu.

Teoria str. 197/198

Praca z nauczycielem:  zad. 1 str. 198

Praca samodzielna uczniów: zad. 3, 4, 5,  str. 58,

uczniowie chętni: zad. 1, 2 str. 57

3.06.2020 r.

Temat: Pole trójkąta.

Teoria str. 193

Praca z nauczycielem:  zad. 1 str. 195

Praca samodzielna uczniów: zad. 6, 7, 8,  str. 55, zad.10 str. 56

uczniowie chętni: zad.9 str. 56

29.05.2020 r. 

Temat: Pole równoległoboku i rombu.

Teoria str. 188, 189, 191

Praca z nauczycielem: zad. 1, 2 str. 189, zad. 1 str. 192

Praca samodzielna ucznia: ćw. 2, 3 str. 52, ćw. 5, 6 str. 50 - ćwiczeniówka

Uczniowie chętni: ćw. 7 str. 51 i ćw. 1 str. 52 - ćwiczeniówka

28.05.2020 r.

Temat: Zależności między jednostkami pola.

Teoria str. 186

Praca z nauczycielem:  zad. 1 str. 47,  zad. 1, 3 str. 187

Praca samodzielna uczniów: zad. 4, 6, str. 48,

uczniowie chętni: zad. 2, 3 str. 47,

 27.05.2020 r.

Temat: Pole prostokąta i kwadratu.

Teoria str. 182/183

Praca z nauczycielem:  zad. 4, 5, 9.b str. 184, zad.3 str. 183,

Praca samodzielna uczniów: zad. 1, 2, str. 45, zad.3 str. 46

uczniowie chętni: zad.4, 5 str. 46,

25.05.2020 r.

 Zajęcia godzina 11:00

Temat: Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.

Praca z nauczycielem:  zad. 4 str. 79, ćw. 8-10 str. 80, ćw. 11-16 str. 81

Praca samodzielna uczniów: zad. 1-3 str. 79 zeszyt ćwiczeń

uczniowie chętni: zad. 6, 7 str. 80 zeszyt ćwiczeń

22.05.2020 r.

Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych.

Praca z nauczycielem: zad. 1, 2 str. 167, 168, zad. 2 str. 165

Praca samodzielna ucznia: ćw. 4, 5 str. 74, ćw. 3, 4 str. 75 - ćwiczeniówka

Uczniowie chętni: ćw. 7 str. 74 i ćw. 7 str. 76 - ćwiczeniówka

 21.05.2020 r.

Temat: Mnożenie ułamków dziesiętnych.

Praca z nauczycielem:  zad. 2 str. 163, zad. 4 str.160

Praca samodzielna uczniów: zad. 7 str. 70, zad. 3 str. 69, zad.3 str.71, zad. 7 str.72

uczniowie chętni: zad.  2 str. 69, zad.  6 str.671

20.05.2020r.

Temat: Mnożenie i dzielenie uł. dziesiętnych przez10, 100, 100 …

Praca z nauczycielem:  zad. 1, 4 str. 65, zad. 5, 6, 8 str. 66, zad. 3 str. 67, zad. 4, 5 str. 68

Praca samodzielna uczniów: zad. 2, 3, str. 65, zad.1, 2 str. 67

uczniowie chętni: zad.  7 str. 66, 6 str.68

 18.05.2020 r.

Zajęcia godzina 11:00

Temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych.

Praca z nauczycielem:  zad. 3, 5 str. 152, 153

Praca samodzielna uczniów: zad. 1, 3, 5, 7 str. 63, 64 zeszyt ćwiczeń

uczniowie chętni: zad. 2,4,6 str. 63,64 zeszyt ćwiczeń

 15.05.2020 r.

 Temat: Różne sposoby zapisywania długości i masy.

Praca z nauczycielem: ćwiczeniówka ćw. 4 c, d,5,6  str. 62

Praca samodzielna ucznia: ćw. 1, 2 str. 61 - ćwiczeniówka

Uczniowie chętni: ćw. 4 a, b str. 62 - ćwiczeniówka

14.05.2020 r.

Temat: Porównywanie ułamków dziesiętnych.

Praca z nauczycielem:  zad. 1 str. 146, zad. 4 str. 147

Praca samodzielna uczniów: zad. 1, 2, 3, 4 str. 59

uczniowie chętni: zad. 5, 6, 7 str. 60

 13.05.2020 r.

Temat: Zapisywanie ułamków dziesiętnych.

Teoria str. 143

Praca z nauczycielem: zad. 1, 2, 7, 9, 10 str. 144, 145

Praca samodzielna ucznia: ćw. 1 – 4 str. 56

Uczniowie chętni: ćw. 5, 6 str. 57

11.05.2020 r.

Temat: Omówienie sprawdzianu ,,Figury na płaszczyźnie”.

 Omówienie i rozwiązywanie zadań ze sprawdzianu.

PIĄTEK  8.05.2020

Temat: Sprawdzian wiadomości ,,Figury na płaszczyźnie”.

Zadania zostaną przesłane na Messengera oraz wyświetlone w aplikacji Zoom. Rozwiązania proszę przesłać na Messengera lub pocztę klasy.

CZWARTEK  7.05.2020

Temat: Powtórzenie wiadomości ,,Figury na płaszczyźnie” c.d.

Praca z nauczycielem: ćwiczeniówka ćw.1, 2, 3, 4  str. 41, ćw. 13, 14, 15 str. 44

ŚRODA  6.05.2020

Temat: Powtórzenie wiadomości ,,Figury na płaszczyźnie”.

Praca z nauczycielem: ćwiczeniówka ćw.5, 6, 7,  str. 42, ćw.9,10,11, str. 43

PONIEDZIAŁEK  4.05.2020

Temat: Figury przystające.

Teoria str. 137 podręcznik.

Napisać w zeszycie: Jakie figury nazywamy przystającymi?

Praca z nauczycielem: ćwiczeniówka ćw. 1, 3 str.39

Praca samodzielna uczniów: ćw. 4, 5str. 40 - ćwiczeniówka

Uczniowie chętni ćw. 6 str. 40 - ćwiczeniówka

 30.04.2020 r.

Temat: Czworokąty – podsumowanie.

Praca z nauczycielem: podręcznik zad. 1,2 str. 135

 Praca samodzielna uczniów: ćw. 3,4 str. 38 - ćwiczeniówka

Uczniowie chętni ćw. 5 str. 38 - ćwiczeniówka

29.04.2020 r.

Temat: Miary kątów w trapezach – ćw.

Praca z nauczycielem: podręcznik zad. 2,3 str. 134

 Praca samodzielna uczniów: ćw. 1,2 str.37 - ćwiczeniówka

Uczniowie chętni ćw. 6 str. 36 - ćwiczeniówka

27.04.2020 r.

Temat: Miary kątów w trapezach.

Teoria str.133

Proszę przerysować do zeszytu trapezy z ćw. A i ćw. B oraz przepisać informacje znajdujące się obok tych czworokątów.

 Praca z nauczycielem: podręcznik zad. 1 str. 133

 Praca samodzielna uczniów: ćw. 1 str.36

Uczniowie chętni podr. zad. 69 str. 253

 24.04.2020 r.         

Temat: Trapezy w zadaniach.

Praca z nauczycielem:  zad.1 str. 131 - podręcznik

Praca samodzielna ucznia: zeszyt ćwiczeń str. 33 ćw. 2, 3

Uczniowie chętni: podręcznik str. 132 ćw. 2

23.04.2020 r.

Temat: Poznajemy trapezy – zadania.

Praca z nauczycielem:  podręcznik str. 131, 132 ćw. 1 i 5, zeszyt ćwiczeń str. 33 ćw. 2, 3

Praca samodzielna ucznia: zeszyt ćwiczeń str. 35 ćw. 7, 8

Uczniowie chętni: str. 35 ćw. 9, 10 – zeszyt ćwiczeń

22.04.2020 r.

Temat: Poznajemy trapezy

Teoria: str. 131

Proszę przerysować trapezy ze strony 131 i przepisać informacje znajdujące się pod rysunkami.

Praca z nauczycielem: zad. 1str. 131 - podręcznik

Praca samodzielna uczniów: ćwiczeniówka zad. 1 str. 33, ćw. 4/34

Uczniowie chętni: ćwiczeniówka zad. 5,6 str. 34

20.04.2020 r.

Temat: Miary kątów w równoległobokach – ćwiczenia.

Praca z nauczycielem:  omówienie i sprawdzenie prac domowych razem z uczniami,  zad.2 str. 130 podręcznik

Praca samodzielna ucznia: zeszyt ćwiczeń str. 32 ćw. 2.

Uczniowie chętni: zeszyt ćwiczeń str. 28 ćw. 3, str. 30 ćw. 10. Rozwiązanie – zdjęcie proszę przesłać na pocztę klasy do 21.04.2020.

17.04.2020 r.

Temat: Miary kątów w równoległobokach.

Materiał teoretyczny str. 130

Proszę przerysować do zeszytu równoległobok (str. 130) oraz wpisać informacje znajdujące się pod rysunkiem i obok niego. 

Praca z nauczycielem:  podręcznik str. 130 ćw. 1, 2                                                            

Praca samodzielna ucznia: zeszyt ćwiczeń str. 32 ćw. 1

Uczniowie chętni: str. 32 ćw. 2 – ćwiczeniówka

16.04.2020 r.

Temat: Równoległoboki i romby – zadania.

Praca z nauczycielem:  zeszyt ćwiczeń str. 30 ćw. 10

                                                                    str. 28 ćw. 3

Praca samodzielna ucznia: zeszyt ćwiczeń str. 31 ćw. 14

                                                                           str. 29 ćw. 6

15.04.2020 r. 

Temat: Równoległoboki i romby – ćw.

Praca z nauczycielem:  zeszyt ćwiczeń str. 28 ćw. 2, 3

                                                                    str. 29 ćw. 5, 6

Praca samodzielna ucznia: zeszyt ćwiczeń str. 31 ćw. 12, 13

Uczniowie chętni: str. 31 ćw. 14 – zeszyt ćwiczeń

8.04.2020 r.

Temat: Równoległoboki i romby – 2 godz.

Materiał teoretyczny str. 127 – 128

Proszę wpisać do zeszytu opis równoległoboku i rombu str. 127. Ze strony 128 przerysować równoległobok oraz romb, zaznaczyć w nich przekątne oraz przepisać informacje znajdujące się pod nimi.

Praca samodzielna dla uczniów:  ćw. 1 str. 28 - ćwiczeniówka

                                                           ćw. 4, 7 str. 29 - ćwiczeniówka

Uczniowie chętni: zad. 8, 9 str. 30 - ćwiczeniówka

piątek - 3.04.2020 r. 

Temat: Prostokąty i kwadraty.                      (2 godz.)

Materiał teoretyczny do tematu: podręcznik str. 125 – 126.

Proszę wpisać do zeszytu informacje z chmurki str. 125. Wykonać rysunek prostokąta i kwadratu, przepisać informacje znajdujące się pod nimi.

Praca z nauczycielem:

Podręcznik zad. 3 str. 124

                     zad. 3 str. 126

                     ćw. 10 – 12 str. 27 - ćwiczeniówka

Praca samodzielna:  zeszyt ćwiczeń:  ćw. 1 – 3 str. 24

                                                                  ćw. 4 – 5 str. 25

 Uczniowie chętni: ćw. 7 – 9 str. 26 – zeszyt ćwiczeń. 

1.04.2020 r. i 2.04.2020 r.

Temat: Miary kątów w trójkątach – 2 godz.

Materiał teoretyczny str. 123

Proszę przerysować do zeszytu trójkąty: równoramienny, równoboczny, różnoboczny i przepisać informacje znajdujące się pod nimi.

Praca z nauczycielem: zad. 1 str. 123 – podręcznik

                                        zad 2-3 str. 124 – podręcznik

Praca samodzielna dla uczniów:  ćw. 1-3 str. 22 - ćwiczeniówka

                                                      ćw. 4 str. 23 - ćwiczeniówka

Uczniowie chętni: zad. 5, 6, 7 str. 23 - ćwiczeniówka

Poniedziałek - 30.03.2020 r.

Temat: Obwody wielokątów.                    ( 1 godz.)

Praca z nauczycielem:  Zad. 6 str. 120 – podręcznik

                                         Zad 8-10 str. 19 - ćwiczeniówka

Praca samodzielna dla ucznia:

Zeszyt ćw. str.  17 ćw. 10-13

Ucz. chętni – str. 19 ćw. 11

Piątek - 27.03.2020 r.

Temat: Rodzaje trójkątów.                    ( 2 godz.)

Teoria – str. 118, 119

Proszę w zeszytach narysować wszystkie rodzaje trójkątów i nazwać je.

Wykonać: zeszyt ćwiczeń str. 17 ćw. 1-3, str. 18 ćw. 4-6, str. 19 ćw. 7

Środa 25.03.2020 r.

Podręcznik zad. 61 str. 252   i  zad. 67 str. 253

uczniowie chętni - podr. zad. 69 str. 253

Poniedziałek - 23.03.2020 r. 

Podręcznik zad. 19 str. 248

                     zad. 22 str. 249

uczniowie chętni - podr. zad. 31 str. 249


  •  Materiały powtórzeniowe i utrwalające dla wszystkich uczniów

Zakładka: testy online

Test I – III

  • Materiały rozwijające zainteresowania dla uczniów chętnych

Zakładka: inne materiały  

https://gwo.pl/strony/2235/seo_link:strefa-ucznia-wszystkie-klasy