SZKOŁA PODSTAWOWA .........SZKOŁA PODSTAWOWA.......

Powrót

Zdalne nauczanie

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

w związku z sytuacją epidemiczną w naszym kraju i przedłużonym terminem zamknięcia wszystkich placówek oświatowych do Świąt Wielkanocnych kontynuujemy zdalne nauczanie. Przez ostatnie dwa tygodnie nauczyciele proponowali uczniom korzystanie z materiałów dydaktycznych utrwalających zdobytą w szkole wiedzę, rozwijających zainteresowania i pomagających w przygotowaniu do egzaminów.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy i od 25 marca 2020 został wprowadzony obowiązek realizacji podstawy programowej poprzez prowadzenie kształcenia na odległość.

Nauczyciele będą realizowali podstawę programową zgodnie z tygodniowym ramowym planem nauczania dla poszczególnych klas, z zachowaniem właściwej higieny pracy umysłowej uczniów w domu i nie obciążaniem ich przekazywanymi zadaniami.

Materiały, tak jak dotychczas, będą publikowane na stronie internetowej szkoły w zakładce zdalne nauczanie/materiały dla uczniów w  poszczególnych klasach.

Uczniowie klas IV-VIII wykonane zadania (na prośbę nauczyciela) odsyłać będą na konta e-mailowe klas, z którymi zostali zapoznani. Ewentualne komentarze lub oceny nauczyciele będą odsyłać na indywidualne konta meilowe, którymi dysponują wychowawcy.

Wychowawcy będą informowali rodziców dzieci przedszkola i uczniów klas I-III szkoły podstawowej o dostępnych materiałach, a także o możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu, na stronie internetowej szkoły lub e-maile, telefonicznie (SMS).

Uczniowie!

Jeśli napotkacie problemy lub trudności zawsze możecie nawiązać kontakt e-mailowy lub telefoniczny z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu.

Wszystkim nauczycielom, uczniom i rodzicom życzę  zdrowia, spokoju i wytrwałości w tym trudnym  dla nas wszystkich czasie.

Ewa Pałucka                                                                                                                    Dyrektor                                                                                                                        PZS w Suskowoli

Chwila relaksu przeczytaj 

Międzynarodowy Konkurs

"KANGUR MATEMATYCZNY" 2020 

 ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW

DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ  

Harmonogram zwrotu książek i podręczników 

UWAGA!

12 czerwca br. jest dniem dodatkowo wolnym

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów.

Plan spotkań online 

Oddział przedszkolny 

Klasa I 

Klasa II 

Klasa III 

Klasa IV 

Klasa V 

Klasa VI 

Klasa VII 

Klasa VIII 

Pedagog szkolny 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

Logopedia 

Świetlica