SZKOŁA PODSTAWOWA .........SZKOŁA PODSTAWOWA.......

Powrót

Aktualności - informacje i komunikaty w czasie zdalnego nauczania

Zdalne nauczanie


Rok szkolny 2020/2021


Oddział przedszkolny 


Termin I półrocza i klasyfikacji śródrocznej uczniów w roku szkolnym 2020/2021w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Suskowoli:

I półrocze od 1 września 2020 r. do 31 stycznia 2021 r

klasyfikacja śródroczna uczniów - 25.01.2021 r.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 1960) uprzejmie informuję, że do dnia 29 listopada 2020 r. przedłużone zostało zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV- VIII szkoły podstawowej. Od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. uczniowie klas I-III szkoły podstawowej przechodzą na naukę zdalną.

Publiczne Przedszkole w Suskowoli, oddział przedszkolny w szkole podstawowej będą funkcjonowały bez zmian.

W szkole będzie funkcjonowała świetlica szkolna, w szczególności dla dzieci, których oboje rodzice pracują. Godziny pracy świetlicy szkolnej zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Zajęcia zdalne z uczniami klas IV-VIII będą nadal prowadzone na platformie Microsoft Office 365 Teams, a także z wykorzystaniem klasowych kont e-mail lub komunikatora Messenger. Zajęcia zdalne z uczniami w klasach I-III będą prowadzone w miarę możliwości na platformie Microsoft Office 365 Teams lub z wykorzystaniem komunikatora Messenger. Również materiały dydaktyczne dla uczniów będą publikowane na stronie internetowej szkoły w zakładce zdalne nauczanie.

Wychowawca każdej klasy jest koordynatorem nauczania zdalnego w stosunku do powierzonych jego opiece uczniów.                                                                    Wychowawcy poszczególnych klas I-III poinformują Państwa Rodziców i Uczniów o szczegółowych rozwiązaniach w zdalnym nauczaniu poprzez e-mail lub telefonicznie.

Wszystkim życzę dużo zdrowia i spokoju.

Ewa Pałucka

Dyrektor Publicznego Zespołu Szkół

w Suskowoli

Suskowola, dn. 06.11.2020 r. 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

Uprzejmie informuję, że na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1870) w dniach od  26 października 2020 r. do  8 listopada 2020 r. uczniowie klas IV-VIII Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Suskowoli przechodzą na nauczanie w  systemie zdalnym. 

Przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej oraz klasy I-III szkoły podstawowej będą funkcjonowały w systemie stacjonarnym bez zmian.

Uczniowie  naszej szkoły pracować będą na platformie Microsoft Office 365 Teams.

Wszyscy uczniowie posiadają własne konta do zalogowania się oraz zostali odpowiednio przeszkoleni na lekcjach informatyki.

Zajęcia zdalne z uczniami będą prowadzone zgodnie z dotychczasowym planem lekcji. Na każdą lekcję uczniowie logują się poprzez swoje konto w stałych godzinach przypisanych w planie. Lekcje będą trwały do 45 minut w zależności od potrzeb i specyfiki przedmiotu. Nauczyciele będą sprawdzali obecność tak, jak na zajęciach stacjonarnych.

Osiągnięcia uczniów będą monitorowane i oceniane zgodnie z ustaleniami i zapisami zawartymi w Statucie szkoły.

Skala ocen oraz kryteria oceniania  zgodne z dotychczasowym Ocenianiem Wewnątrzszkolnym.

Informuję, że istnieje możliwość użyczenia sprzętu komputerowego/laptopa, który szkoła otrzymała w celu wsparcia uczniów lub nauczycieli w okresie zdalnego nauczania, w sytuacji gdy uczeń lub nauczyciel nie posiada i nie ma dostępu do komputera w domu.

Ilość komputerów/laptopów do użyczenia przez szkołę  jest ograniczona.

Zainteresowanych proszę o zapoznanie się z Regulaminem użyczania szkolnego sprzętu komputerowego/laptopa, który znajduje się w zakładce dokumenty na stronie Publicznego Zespołu Szkół w Suskowoli.    

O wszystkich problemach w nauczaniu zdalnym proszę informować wychowawców klasowych (poprzez e-mail lub telefonicznie) w godzinach ich pracy.

Wszystkim życzę dużo zdrowia. 

Z wyrazami szacunku

Ewa Pałucka

Dyrektor PZS w Suskowoli

Klasa 1 

Klasa 2 

Klasa 3 

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

Szanowni Rodzice,

 zapraszamy do zapoznania się z filmami instruktażowymi, które pomogą w instalacji aplikacji "Teams", z której szkoła będzie korzystać w konieczności zdalnego nauczania

Przewodnik po Office 365 i MS Teams dla UCZNIÓW i RODZICÓW https://youtu.be/aWUOjCgbsTg  

Jak korzystać z Teams przez telefon i tablet  https://www.youtube.com/watch?v=eoUZkJhke04  

 

W razie trudności prosimy o kontakt z wychowawcą.


Rok szkolny 2019/2020

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

w związku z sytuacją epidemiczną w naszym kraju i przedłużonym terminem zamknięcia wszystkich placówek oświatowych do Świąt Wielkanocnych kontynuujemy zdalne nauczanie. Przez ostatnie dwa tygodnie nauczyciele proponowali uczniom korzystanie z materiałów dydaktycznych utrwalających zdobytą w szkole wiedzę, rozwijających zainteresowania i pomagających w przygotowaniu do egzaminów.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy i od 25 marca 2020 został wprowadzony obowiązek realizacji podstawy programowej poprzez prowadzenie kształcenia na odległość.

Nauczyciele będą realizowali podstawę programową zgodnie z tygodniowym ramowym planem nauczania dla poszczególnych klas, z zachowaniem właściwej higieny pracy umysłowej uczniów w domu i nie obciążaniem ich przekazywanymi zadaniami.

Materiały, tak jak dotychczas, będą publikowane na stronie internetowej szkoły w zakładce zdalne nauczanie/materiały dla uczniów w  poszczególnych klasach.

Uczniowie klas IV-VIII wykonane zadania (na prośbę nauczyciela) odsyłać będą na konta e-mailowe klas, z którymi zostali zapoznani. Ewentualne komentarze lub oceny nauczyciele będą odsyłać na indywidualne konta meilowe, którymi dysponują wychowawcy.

Wychowawcy będą informowali rodziców dzieci przedszkola i uczniów klas I-III szkoły podstawowej o dostępnych materiałach, a także o możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu, na stronie internetowej szkoły lub e-maile, telefonicznie (SMS).

Uczniowie!

Jeśli napotkacie problemy lub trudności zawsze możecie nawiązać kontakt e-mailowy lub telefoniczny z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu.

Wszystkim nauczycielom, uczniom i rodzicom życzę  zdrowia, spokoju i wytrwałości w tym trudnym  dla nas wszystkich czasie.

Ewa Pałucka                                                                                                                    Dyrektor                                                                                                                        PZS w Suskowoli

Chwila relaksu przeczytaj 

Międzynarodowy Konkurs

"KANGUR MATEMATYCZNY" 2020 

 ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW

DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ  

Harmonogram zwrotu książek i podręczników 

UWAGA!

12 czerwca br. jest dniem dodatkowo wolnym

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów.

Plan spotkań online 

Oddział przedszkolny 

Klasa I 

Klasa II 

Klasa III 

Klasa IV 

Klasa V 

Klasa VI 

Klasa VII 

Klasa VIII 

Pedagog szkolny 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

Logopedia 

Świetlica