GIMNAZJUM.......GIMNAZJUM.........GIMNAZJUM...........GIMNAZJUM...

Powrót

rok szkolny 2018/2019

Harmonogram zebrań z rodzicami uczniów

12 września 2018r. - godz. 16.30

22 listopada 2018r. - godz. 16.30

24 stycznia 2019r. - godz. 17.00

28 marca 2019r. - godz. 17.00

30 maja 2019r. - godz. 17.00

Harmonogram dni otwartych dla rodziców uczniów w PZS w Suskowoli

1 października 2018r. w godz.16.30 -17.30

3 grudnia 2018r. w godz.16.30 -17.30

4 marca 2019r. w godz.16.30 -17.30

1 kwietnia 2019r. w godz.16.30 -17.30

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów
 w roku szkolnym 2018/2019
 

Podstawa prawna: §5.  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. z 2017, poz. 1603)

12 października 2018r. - obchody stulecia szkoły

10, 11,12 kwietnia 2019r. - egzamin gimnazjalny

15, 16, 17 kwietnia 2019r. - egzamin ósmoklasisty

2 maja 2019r.