GIMNAZJUM.......GIMNAZJUM.........GIMNAZJUM...........GIMNAZJUM...  
           
           
 

Powrót

 

 

   
TU ZNAJDZIESZ POMOC
 • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży - tel. 116 111 www.116111.pl
 • Antynarkotykowa Poradnia Internetowa www.narkomania.org.pl
 • Internetowy Telefon Zaufania Anonimowy Przyjaciel -pomoc@telefonzaufania.org.pl
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia PTP -
  801 12 00 02; Poradnia telefoniczna - tel. (22) 668 70 00 www.niebieskalinia.pl
 • Uzależnienia behawioralne poradnia internetowa www.uzaleznieniabehawioralne.pl
 • Telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych i ich bliskich tel. 801 889 880
 • Infolinia Stowarzyszenia KARAN tel. 800 120 289 www.karan.pl
 • Telefon zaufania HIV/AIDS tel. 801 888 448; (22) 692 82 26 www.aids.gov.pl
 • Ogólnopolski Tel. Zaufania Narkotyki: tel. 801 199 990 www.kbpn.gov.pl
 • Anonimowa policyjna linia specjalna - tel. 800 120 148
 • Antydepresyjny telefon zaufania 22 654 40 41 www.stopdepresji.pl
 • Dziecięcy Tel. Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 brpd.gov.pl

 

WSZYSTKIE DANE POCHODZĄ ZE STRONY www.ore.edu.pl
A dokładniej z zakładki http://www.ore.edu.pl/bezpiecznaszkola/4331-gdzie-szukac-pomocy

du.pl/bezpiecznaszkola/4331-gdzie-szukac-pomocy