GIMNAZJUM.......GIMNAZJUM.........GIMNAZJUM...........GIMNAZJUM...  
           
           
 

Powrót

 

 

 

   

Oferta zajęc pozalekcyjnych dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Suskowoli w roku szkolnym 2016/2017

 

Dzień

Godzina

 

Forma zajęć

Nauczyciel prowadzący

Poniedziałek

6.50-7.50

Zespołowe gry sportowe
(ucz. kl. I-III)

p. Adrian Pachocki

7.00-7.45

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki (ucz. kl. I -III)

p. Urszula Wojciechowska

13.40-14.25

Koło zainteresowań-język angielski/zamiennie zajęcia wyrównawcze (ucz. kl. I i II c)

p. Anna Siek

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki (ucz. kl. I i II c)

p. Iwona Sutkowska

14.35-15.20

Zajęcia sportowe (ucz. kl. I-III)

p. Jakub Jasek

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego (ucz. kl. III)

p. Justyna Mąkosa

Wtorek

7.00-7.45

Koło zainteresowań – fizyka/zamiennie zajęcia wyrównawcze (ucz. kl. I-III)

p. Izabella Tabor

Zajęcia sportowe (ucz. kl. I-III)

p. Adrian Pachocki

13.40-14.25

Koło zainteresowań – język niemiecki                                ( ucz. kl. I, kl. II a i kl. III b)

p. Justyna Mąkosa

Koło zainteresowań – wos/zamiennie zajęcia wyrównawcze (ucz. kl. II -  III)

p. Ewa Wilczyńska

14.35-15.20

Zajęcia sportowe (ucz. kl. I-III)

p. Karol Śmietanka

Koło Caritas (ucz. kl. I-III)

ks. Marcin Chebdowski

Środa

7.00-7.45

Koło historyczne (ucz. kl. I-III)

p. Wiesław Cybulski

Koło plastyczne (ucz. kl. I-III)

p. Katarzyna Bujnowska

Koło zainteresowań – język polski (ucz. kl. I-III)

p. Beata Bartkiewicz

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego                  (ucz. kl. I-III)

p. Aldona Podsiadła

13.40-14.25

Koło muzyczne (ucz. kl. II – III i kl. IV-VI)

p. Krystyna Waszczyk

14.35-15.20

Koło Caritas (ucz. kl. I-III)

p. Maria Czyżewska

14.20-15.20

Zespołowe gry sportowe
(ucz. kl. I-III)

p. Dariusz Czyżewski

Czwartek

7.00-7.45

Zajęcia wyrównawcze z chemii (ucz. kl. I-III)

p. Katarzyna Grabowska-Adamiec

Zajęcia sportowe (ucz. kl. I-III)

p. Jakub Jasek

13.40-14.25

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego (ucz. kl. I)

p. Agnieszka Olejarz

Zajęcia wyrównawcze z geografii (ucz. kl. I)

p. Alicja Rutkowska-Struzik

14.35-15.20

Koło matematyczne (ucz. kl. I-III)

p. Urszula Wojciechowska

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego                   z języka polskiego (ucz. kl. III)

p. Agnieszka Olejarz

14.20-15.20

Zespołowe gry sportowe
(ucz. kl. I-III)

p. Adrian Pachocki

Piątek

6.50-7.50

Zespołowe gry sportowe
(ucz. kl. I-III)

p. Dariusz Czyżewski

7.00-7.45

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z matematyki (ucz. kl. III)

p. Iwona Sutkowska

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego (ucz. kl. II i III)

p. Beata Bartkiewicz

13.40-14.25

Koło biologiczne (ucz. kl. I-III)

p. Katarzyna Grabowska-Adamiec

Koło zainteresowań - język angielski                                   (ucz. kl. I-III)/zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego (ucz. kl. III)

p. Aldona Podsiadła

Zajęcia biblioteczne (ucz. kl. I-III)

p. Alicja Rutkowska-Struzik

Zajęcia wyrównawcze – historia (ucz. kl. I-III)

p. Wiesław Cybulski

Zajęcia wyrównawcze z chemii (ucz. kl. I-III)

p. Beata Jarosińska

 

Zajęcia koła szachowego odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 10.35 -10.50 oraz 11.35 - 11.50 w sali nr 18 pod opieką pani Iwony Sutkowskiej i pana Dariusza Czyżewskiego

 

Zajęcia prowadzone przez nauczycieli w ramach godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 Ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm. Po wprowadzonej zmianie  art. 42 ust. 2 pkt. 2 Ustawą z dnia 18.03.2016 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela   oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 668)
Zespołowe gry sportowe prowadzone przez nauczycieli  w ramach projektu „Szkolny Klub Sportowy 2017”.