SZKOŁA PODSTAWOWA .........SZKOŁA  PODSTAWOWA.......

Powrót

Święto Niepodległości w naszej szkole

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły. O symbolicznej godz. 1111 cała społeczność szkoły: dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie i przybyli na uroczystość rodzice wspólnie odśpiewali 4 zwrotki "Mazurka Dąbrowskiego".

  

O trudnej drodze do niepodległości naszej ojczyzny opowiedziały uczennice klasy VIII Amelia Kozłowska i Klara Golisz. W następnej części poezję i pieśń patriotyczną zaprezentowali uczniowie naszej szkoły.

Jako pierwsi zaprezentowali się najmłodsi,

czyli przedszkolaki: 

          

a to oddział zerowy:

Dalej zaprezentowali się uczniowie poszczególnych klas od klasy I-VIII

klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

 

  

Na zakończenie głos zabrała Pani Dyrektor. W swoim wystąpieniu nawiązała do długiej i bolesnej drogi Polaków do odzyskania niepodległości i przypomniała rangę wartości, jakimi są wolność i niepodległość, o które powinniśmy dbać, szanować i pielęgnować.  

Podziękowała również wszystkim uczniom za piękną patriotyczną postawę podczas uroczystości oraz  tym, którzy zaangażowali się w przygotowanie akademii, która umocniła patriotyzm społeczności szkolnej.

Uroczystość przygotowały panie Beata Bartkiewicz, Iwona Sutkowska we współpracy z wychowawcami przedszkola i szkoły.