Powrót

Rekrutacja 2022/2023


Lista kandydatów przyjętych do oddziału przedszkolnego 


Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej  
 (postępowanie rekrutacyjne uzupełniające) 


Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej  
 (postępowanie rekrutacyjne uzupełniające) 


Lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego  


Lista kandydatów przyjętych do klasy I 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I 

 

1 marca 2022 roku rozpoczyna się rekrutacja do Publicznego Przedszkola w Suskowoli, oddziału przedszkolnego i do klasy I w Publicznej Szkole Podstawowej.

Harmonogram przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 zgodnie z Zarządzeniem Nr 7 i Nr 8/ 2022 Wójta Gminy Pionki z dnia 31 stycznia 2022 r.

Wzory dokumentów stosowanych przy rekrutacji, zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2022 Wójta Gminy Pionki z dnia 21 lutego 2022 r.

Zarządzenia Wójta Gminy Pionki: 

Zarządzenie Nr 7/2022 

Zarządzenie Nr 8/2022 

Zarządzenie Nr 12/2022  

 

Dokumenty stosowane przy rekrutacji (do pobrania):

Wniosek o przyjęcie do kl. I     

Zgłoszenie dziecka do kl. I 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddział przedszkolny