Powrót

Rekrutacja 2024/2025

Szanowni Państwo Rodzice,

1 marca 2024 r. rozpoczyna się rekrutacja kandydatów do Publicznego Przedszkola w Suskowoli, oddziału przedszkolnego oraz klasy I w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Suskowoli.

Od 23.02.2024 r. do 29.02.2024 r. prosimy o składanie deklaracji o kontynuowanie wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w kolejnym roku szkolnym.

Wzór deklaracji (do pobrania):

w przedszkolu  

w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej  

Zapraszamy do zapoznania się z terminami, zasadami i kryteriami rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 ustalonymi Zarządzeniem Nr 5/2024, Zarządzeniem Nr 6/2024, Zarządzeniem Nr 9/2024 Wójta Gminy Pionki.

Harmonogram rekrutacji do przedszkola i oddziału przedszkolnego - Zarządzenie Nr 5/2024 

Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej - Zarządzenie Nr 6/2024 

Wzory dokumentów rekrutacyjnych - Zarządzenie Nr  9/2024  

 

Dokumenty stosowane przy rekrutacji są dostępne w sekretariacie szkoły oraz poniżej:

Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy I na rok szkolny 2024/2025      

Zgłoszenie kandydata do klasy I szkoły podstawowej, w której obwodzie kandydat zamieszkuje, na rok szkolny 2024/2025  

Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, w roku szkolnym 2024/2025 

Prosimy o składanie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych w sekretariacie Publicznego Zespołu Szkół w Suskowoli, Suskowola 74.