Powrót

Kontakt z naszą szkołą:

Publiczny Zespół Szkół w Suskowoli
Suskowola 74
26-670 Pionki


Dyrektor Ewa Pałucka; tel. 48 6121645

Wicedyrektor Beata Kęska tel. 48 6121645

Sekretariat:  tel. 48 6121645

Adres e-mail: suskowola_pzs@op.pl

Imię i nazwisko Inspektora Ochrony Danych: Aneta Karaś

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

gzoiw@gmina-pionki.pl

tel. 48 6125318