Powrót

Kontakt ze szkołą:

Publiczny Zespół Szkół w Suskowoli
Suskowola 74
26-670 Pionki


Dyrektor Ewa Pałucka - nr tel. 48 6121645  lub 665 959 521

Wicedyrektor Beata Kęska - nr tel. 48 6121645

Sekretariat:  tel. 48 6121645

Adres e-mail: suskowola_pzs@op.pl

Imię i nazwisko Inspektora Ochrony Danych: Marta Krzosek

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

e-mail: suskowola_pzs@op.pl