Powrót

   

Rada Rodziców

 

Rada  Rodziców w składzie:

 

Przewodniczący    -   Anna Janas
Zastępca               -   Aneta Karaś
Sekretarz              -    Iwona Węgrzynowska
Skarbnik               -    Bożena Zajc