SZKŁA PODSTAWOWA .........SZKOŁA PODSTAWOWA.......

W roku szkolnym 2019/2020 świetlica zaprasza w następujących godzinach:

poniedziałek: 6.50 - 7.50, 12.35 - 15.50

wtorek: 6.50 - 7.50, 12.35 - 15.50

środa: 6.50 - 7.50, 11.35 - 15-50

czwartek: 6.50 - 7.50, 11.35 - 15.50

piątek: 6.50 - 7.50, 12.35 - 15.35