Powrót

NAJLEPSI CZYTELNICY

W październiku rozpoczęła się akcja "Czytelnicze wyzwanie". Skierowana była zarówno do uczniów kl. I-III, jak i IV-VIII. W każdym miesiącu należało przeczytać książkę mającą określone cechy, np. dłuższą niż 100 stron, ze znakiem interpunkcyjnym w tytule. Wyzwanie podjęło kilku uczniów. Do mety dotarły cztery osoby.

Czytelniczy Mount Everest zdobyły dziewczyny: Zosia Łukaszewska z kl. II, Nikola Mazur z kl. III, Natalia Chołuj z kl. V i Ania Zielińska z kl. V.

Czytelnikami roku 2022/2023 zostali:

Kornelia Chołuj kl. I

Amelia Jaworska kl. I

Natan Walaszczyk kl. I

Kacper Mróz kl. I

Szymon Brodowski kl. I

Antoni Grzybowski kl. I

Gabriel Brodowski kl. I

Tymon Iwanowski kl. I

Zofia Łukaszewska kl. II

Hanna Dziekan kl. II

Anastazja Mazur kl. III

Nikola Mazur kl. III

Kryteria przyznawania tytułu: uśmiech, zachowanie w bibliotece szkolnej, kultura słowa, dbałość o książki, oddawanie książek w terminie, pokonywanie trudności, dzielenie się opiniami na temat książek, liczba wypożyczonych książek.

Wszyscy wspaniali czytelnicy zostali nagrodzeni. Książki dla najmłodszych zakupiono z dotacji otrzymanej w ramach NPRCz. 2.0.


(NIE)TYPOWE PASOWANIE NA CZYTELNIKA

Uczniowie pierwszej klasy zostali poddani bibliotecznym badaniom, które potwierdziły, że Pierwszaki są stuprocentowymi czytelnikami.

Badania polegały na zmierzeniu czytelniczej teperatury kandydata na czytelnika, sprawdzeniu, czy jego serce jest gotowe do przeżywania czytanych opowieści oraz sprawdzeniu literackiego wzroku.

O włączeniu Pierwszaków w poczet czytelników decydował ostatecznie dobry Duch Biblioteki. Ponieważ u wszystkich zdiagnozowany został bakcyl czytania, konieczne było wypisanie recept, na których odnotowano m.in. zalecenia dotyczące wypożyczania książek zakupionych dzięki wsparciu finansowemu w ramach NPRCz.


Książka na wakacje

Zgodnie z zaleceniami programowymi Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. biblioteka szkolna umożliwia czytelnikom wypożyczenie książek na okres wakacji. W tym celu należy zwrócić do biblioteki wcześniej wypożyczone lektury i inne książki, najpóźniej do 12 czerwca, aby móc wypożyczyć książki na wakacje.


Otrzymaliśmy wsparcie finansowe w ramach NPRCz 2.0

Nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

W ramach wsparcia otrzymaliśmy 5 000 zł, w tym 1 000 zł stanowi wkład własny organu prowadzącego. Wysokość pozyskanego wsparcia uzależniona była od liczby uczniów szkoły.

Otrzymane środki finansowe zgodnie z celem programu zostały przeznaczone na zakup nowości wydawniczych i realizację działań promujących czytelnictwo wśród dzieci.