Powrót

Kontakt uczniów i rodziców z nauczycielem w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach pracy zgodnie ze szkolnym planem nauczania pod adresem

e-mail: iwona.k@op.pl

23.06.2020 r.

Temat: Turystyka w Europie Południowej.

Proszę obejrzeć https://youtu.be/bOzSeBNToHo a następnie zapoznać się z tekstem ze strony 120 oraz przepisać do zeszytu punkty 12 i 13 ze str. 126.

09.06.2020 r.

Temat: Energetyka w Europie.

Witam, po przeczytaniu tematu ze str. 114, przeanalizowaniu mapy i wykresów, proszę przerysować do zeszytu schemat ze str. 115.

Pozdrawiam

Geografia 02.06.2020 r. 

Geografia 26.05.2020 r. 

19.05.2020 r.

Temat: Wielkie miasta Europy: Paryż i Londyn.

Proszę zapoznać się z tekstem w podręczniku str.85 a następnie zrobić notatkę lub referat o jednym z miast wymienionych w temacie. Proszę o przysłanie zdjęć do piątku (22.05.20).

Notatkę lub referat proszę zrobić wg schematu:

 1. Podstawowe informacje o mieście
 2. Największe atrakcje
 3. Co to znaczy , że jest to metropolia o znaczeniu światowym?

12.05.2020 r.

Temat: Zróżnicowanie ludności Europy. Migracje.

Proszę aby Wszyscy po przeczytaniu tematu ze str. 78 odpowiedzieli w zeszycie na poniższe pytania a odpowiedzi przysłali do piątku (15.05.20 ).

Na ocenę dopuszczającą (2) :

Na czym polega migracja?

Na ocenę dostateczną (3) pytanie na ocenę dopuszczający oraz:

Jaka jest różnica między emigrantem a imigrantem?

Wymień po trzy kraje emigracyjne i imigracyjne.

Na ocenę dobrą (4) wszystkie powyższe pytania oraz:

Jakie są skutki migracji?

Wymień trzy główne grupy ludów zamieszkujące kontynent europejski.

Na ocenę bardzo dobrą (5) wszystkie powyższe pytania oraz:

Jakie religie dominują na kontynencie Europejskim?

Wymień skutki zróżnicowania ludności Europy.

05.05.2020 r.

Temat: Rozmieszczenie ludności. Starzenie się społeczeństwa.

 Proszę zapoznać się z tematem lekcji str. 73

28.04.2020 r.

Temat: Podział polityczny Europy.

Proszę przeczytać temat z podręcznika.                                                                             W podręczniku na stronie 48 macie mapę z podziałem politycznym Europy. Proszę nauczyć  się położenia państw, możecie to również zrobić łatwiej i przyjemniej wchodząc na quiz  https://online.seterra.com/pl/vgp/3007?c=SNTHZ

Praca dla chętnych, referat -  Unia Europejska,  proszę przysłanie  do poniedziałku (4.05.2020)

Pozdrawiam 

21.04.2020 r.

Temat: Zróżnicowanie klimatyczne Europy.

Proszę przeczytać temat oraz  przepisać notatkę.

 1. Czynniki wpływające na klimat Europy:
 1. zróżnicowane oświetlenie Ziemi
 2. odległość od Oceanu Atlantyckiego
 3. ciepły Prąd Północnoatlantycki
 4. ukształtowanie powierzchni
 1. Strefy klimatyczne Europy:
 1. strefa klimatów okołobiegunowych
 2. strefa klimatów umiarkowanych
 3. strefa klimatów podzwrotnikowych

Proszę również o odpowiedź w zeszycie na poniższe pytania, zrobić zdjęcia i przysłać do piątku (24.04.20)

 1. Czym się charakteryzuje klimat:
 1. morski
 2. kontynentalny
 3. przejściowy
 1. W jaki sposób Prąd Północnoatlantycki wpływa na klimat Europy?
 2. Jak wysokość nad poziomem morza wpływa na temperaturę i opady?

7.04.2020 r.

Temat: Wulkany i trzęsienia ziemi na Islandii.

Proszę obejrzeć film https://youtu.be/oorimDD870A

a następnie zapoznać się z tematem ze str. 55.

Nie zapomnijcie o stronach 60 i 61 – oczami podróżnika

31.03.2020 r.

Temat: Położenie i ukształtowanie powierzchni Europy.

Proszę przeczytać temat, a do zeszytu przepisać tekst „ to najważniejsze”.

Proszę  również obowiązkowo poćwiczyć znajomość mapy.                                                                                 

Możecie to zrobić wchodząc na quiz:

https://online.seterra.com/pl/vgp/3453?c=H49BK

Niestety quiz nie zawiera takich elementów jak: Morze Barentsa, Półwysep Bałkański, Islandia, Nizina Francuska, Nizina Środkowoeuropejska, Nizina Wschodnioeuropejska, Nizina Nadkaspijska - macie je w podręczniku na str. 49


Proszę o wykonanie w zeszycie zadań z podręcznika: 2 str. 26, 2 str.33, 3 str.38,            3 str. 43


Obejrzyjcie również film: https://youtu.be/rSiHUAdVRNM