Powrót

Kontakt uczniów i rodziców z nauczycielem w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach pracy zgodnie ze szkolnym planem nauczania pod adresem

e-mail: sutkowska.iwona@gmail.com

Zajęcia dla uczniów kl. VI prowadzone są z wykorzystaniem platformy Zoom

Plan zajęć online:

poniedziałek - 10 00- 1040

środa -  11 00- 1140

czwartek -  11 00- 1140

piątek - 10 00 - 10 40 

25.06.2020 r.

KL.VI- lekcja do opracowania samodzielnego

Temat: Liczby dodatnie i liczby ujemne- powtórzenie

Praca samodzielna uczniów: zad. 8 str. 69

uczniowie chętni: zad. 6 str. 69

24.06.2020 r.

KL.VI- lekcja do opracowania samodzielnego

Temat: Liczby dodatnie i liczby ujemne.

Praca samodzielna uczniów: zad. 5-8 str. 72

uczniowie chętni: zad. 9 str. 72

22.06.2020 r.

KL.VI- lekcja do opracowania samodzielnego

Temat: Powtórzenie wiadomości - ,,Figury przestrzenne’’.

Praca samodzielna uczniów: zad. 1-4 str. 46/47

uczniowie chętni: zad.  5, 6 str. 47

19.06.2020 r.

KL.VI – lekcja do opracowania samodzielnego

Temat: Ostrosłupy.

Teoria str. 231,232,233

Praca samodzielna uczniów: zad. 1, 2, 3,  str. 43/44

uczniowie chętni: zad. 7,10 str. 45

15.06.2020 r. 

Temat: Objętość graniastosłupa

Teoria str. 226

Praca z nauczycielem: zad. 7, 8, 9 str. 42

Praca samodzielna uczniów: zad. 1, 2, 3 str. 40

uczniowie chętni: zad. 4,  5 str. 41

10.06.2020 r.

Temat: Graniastosłupy proste.

Teoria str. 222/223

Praca z nauczycielem: zad.  10, 11 str. 221 zad.4, 5 str.39

Praca samodzielna uczniów: zad. 1, 2, 3 str. 38

8.06.2020 r.

Temat: Prostopadłościany i sześciany.

Teoria str. 218/219

Praca z nauczycielem: zad. 9 ac, 10, 11 str. 221

Praca samodzielna uczniów: zad. 1, 2, 4 str. 36/37

uczniowie chętni: zad. 5 str. 37

5.06.2020 r.

Temat: Rozpoznawanie figur przestrzennych. Przewidywane oceny roczne.

Teoria str. 212-215

Praca z nauczycielem:  zad. 1 str. 215

Praca samodzielna uczniów: zad. 1, 2, 3,  str. 34,

uczniowie chętni: zad. 4, 5 str. 35

4.06.2020 r.

Temat: Zadania tekstowe - ćwiczenia.

Praca z nauczycielem: zad. 8-10 str. 92

Praca samodzielna uczniów: zad. 5-8 str. 94

uczniowie chętni: zad. 1, 2 str. 93

3.06.2020 r.

Temat: Zadania tekstowe

Praca z nauczycielem: zad. 5-7 str. 91 zad. 8-10 str. 92

Praca samodzielna uczniów: zad. 1-3 str. 89/90

uczniowie chętni: zad. 4 str. 90

29.05.2020 r. 

Temat: Rozwiązywanie równań.

Praca z nauczycielem:  zad. 2, 3, 4 str. 202

Praca samodzielna ucznia: ćw. 10, 11, 12 str. 88 – ćwiczeniówka

Uczniowie chętni: ćw. 1 – 5 str. 86 – ćwiczeniówka

28.05.2020 r.

Temat: Zapisywanie równań. Liczby spełniające równania.

Praca z nauczycielem: zad. 4-15 str. 83 zad. 6, 7, 9 str. 85

Praca samodzielna uczniów: zad. 1-3 str. 82, zad. 1-4 str. 84

uczniowie chętni: zad. 5,8 str. 84/85

27.05.2020 r.

Temat: Upraszczanie wyrażeń algebraicznych.

Praca z nauczycielem: zad. 7-10 str. 80 zad. 11-14 str. 81

Praca samodzielna uczniów: zad. 1-6 str. 79

uczniowie chętni: zad. 4 str. 79

25.05.2020 r.

 Temat: Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych.

Praca z nauczycielem:  zad. 18-21 str. 71, ćw. 2 str. 78,

Praca samodzielna uczniów: zad. 1, 2, 4 str. 78 zeszyt ćwiczeń

uczniowie chętni: zad. 15, 16 str. 76 zeszyt ćwiczeń

22.05.2020 r.

Temat: Zapisywanie wyrażeń algebraicznych.

Praca z nauczycielem:  zad. 10 – 16 str. 75, 76, zad. 18 – 21 str. 77

Praca samodzielna ucznia: ćw. 1 – 5 str. 73 – ćwiczeniówka

Uczniowie chętni: ćw. 6 – 8 str. 74 - ćwiczeniówka

 21.05.2020 r.

Temat: Mnożenie i dzielenie.

Praca z nauczycielem: ćw. 7,9,10 str. 69, 70

Praca samodzielna uczniów: zad. 2, 4, 5 str. 68/69

uczniowie chętni: zad. 6 str. 69

 20.05.2020r.

Temat: Omówienie sprawdzianu ,,Procenty”.

Praca z nauczycielem:  Rozwiązywanie zadań ze sprawdzianu.

Praca samodzielna uczniów: zad. 93, 94 str. 250

uczniowie chętni: zad. 95, 96 str. 250

 18.05.2020 r.

Temat: Sprawdzian wiadomości – procenty.

Zadania zostaną wysłane na Messengera oraz wyświetlone w aplikacji ZOOM. Rozwiązania proszę przesłać na Messengera (wiadomości prywatne) lub na pocztę klasy.

 15.05.2020 r.

Temat: Dodawanie i odejmowanie liczb-ćw.

Praca z nauczycielem:  zad. 3 str. 179, zad. 8, 9 str.171

Praca samodzielna ucznia: ćw. 13 - 19 str. 67 - ćwiczeniówka

Uczniowie chętni: ćw. 8-11 str. 66 - ćwiczeniówka

14.05.2020 r.

Temat: Dodawanie i odejmowanie liczb.

Praca z nauczycielem:  zad. 2, 3 str. 170

Praca samodzielna uczniów: zad. 1, 2 str. 64, zad. 3, 6 str. 65

uczniowie chętni: zad. 5,7 str. 65

 13.05.2020 r.

Temat: Porównywanie liczb.

Teoria str. 164, 165

Praca z nauczycielem: zad. 6 – 14 str. 62, 63 – zeszyt ćwiczeń

Praca samodzielna ucznia: ćw. 1 – 4 str. 61

Uczniowie chętni: ćw. 5 str. 62

11.05.2020 r.

Temat: Powtórzenie wiadomości.

Sprawdzian 15.05.2020

Praca z nauczycielem:  zadania ,,Przed klasówką” str. 161

Praca samodzielna uczniów: sprawdź, czy umiesz ćw. 1-6 str. 59, 60

uczniowie chętni ćw. 7 str. 60

PIĄTEK  08.05.2020

Temat: Obniżki, podwyżki – ćw.

Praca z nauczycielem: ćwiczeniówka ćw. 4 – 7 str. 57

CZWARTEK  7.05.2020

Temat: Obniżki, podwyżki.

Praca z nauczycielem : ćwiczeniówka ćw. 8-12  str. 55, ćw. 1-3, str. 56

ŚRODA  6.05.2020

Temat: Obliczenia procentowe -ćw.

Praca z nauczycielem podręcznik: ćwiczeniówka ćw. 4, 5, 6, 7,  str. 54

PONIEDZIAŁEK  4.05.2020

Temat: Obliczenia procentowe.

Teoria str. 154 – podręcznik.

Wpisać do zeszytu przykłady z zielonej ramki str. 154.

Praca z nauczycielem: zad.1-3 str. 155- podręcznik

Praca samodzielna uczniów: ćw. 1, 2, 3 str. 53 - ćwiczeniówka

uczniowie chętni: ćw.4,  str. 54 - ćwiczeniówka

30.04.2020 r.

Temat: Diagramy procentowe – ćw.

Praca z nauczycielem  ćw.4,5 str. 52 - ćwiczeniówka

Praca samodzielna uczniów: zad. 4,5 str. 152 - podręcznik

uczniowie chętni podr. zad. 6,  str. 153

29.04.2020 r. 

Temat: Diagramy procentowe.

Teoria str.149, 150 podręcznik

Praca z nauczycielem  ćw.1-3 str. 51 - ćwiczeniówka

Praca samodzielna uczniów: zad. 1, 2, 3,  str. 151 - podręcznik

uczniowie chętni podr. zad. 1, 2,  str. 148

27.04.2020 r.

Temat: Jaki to procent? - ćw.

Praca z nauczycielem: omówienie zadań tekstowych: ćw.1-9 str. 47, 48,  podręcznik zad. 4-8 str.146

Praca samodzielna uczniów: zad. 73, 75 str. 248

uczniowie chętni podr. zad. 78 str. 248

24.04.2020 r.

Temat: Jaki to procent? – Ćw.  

Praca z nauczycielem: zad. 5-8 str. 48 - ćwiczeniówka

Praca samodzielna uczniów: podręcznik zad. 5, 6 str. 146

Uczniowie chętni: podręcznik zad. 7 str. 146

23.04.2020 r.

Temat: Omówienie sprawdzianu ,,Pola wielokątów”.

22.04.2020 r. 

Temat: Sprawdzian wiadomości – Pola wielokątów

Zadania zostaną przesłane mailowo lub na Messenger. Rozwiązania proszę przesłać na pocztę klasy lub Messenger.

20.04.2020 r.

Temat: Jaki to procent?

Teoria str. 144-145 – przepisać do zeszytu przykłady ze strony 145 (zielona ramka)

Praca z nauczycielem: zad. 1-4 str. 47 - ćwiczeniówka

Praca samodzielna uczniów: podręcznik zad. 1,2 str. 145

Uczniowie chętni: podręcznik zad. 8 str. 146 Rozwiązanie – zdjęcie proszę przesłać na pocztę klasy do 21.04.2020.

17.04.2020 r.

Temat: Procenty i ułamki – zadania.

Praca z nauczycielem: zad. 4 – 9 str. 46 – ćwiczeniówka

                                        zad. 12 str. 143 - podręcznik

Praca samodzielna uczniów: podręcznik zad. 10, 11 str. 142                                                                   

uczniowie chętni: podręcznik zad. 70, 71 str. 247

16.04.2020 r.

Temat: Procenty i ułamki – ćw.

Praca z nauczycielem: zad. 1, 2, 3 str. 45 - ćwiczeniówka

Praca samodzielna uczniów: podręcznik zad. 3 str. 140

                                                                        zad. 7 str. 141

                                                                        zad. 8 str. 142

uczniowie chętni: podręcznik zad. 12 str. 143

15.04.2020 r.

Temat: Procenty i ułamki.

Materiał teoretyczny do tematu str. 138 i 139.

Proszę przepisać do zeszytu przykłady z ramki str. 138 oraz informację ,,Warto zapamiętać” str. 139.

Praca z nauczycielem: Podręcznik zad. 1, 2, 3 str. 140

Praca samodzielna uczniów: zeszyt ćwiczeń str. 45 ćw. 1, 2, 3

6.04.2020 r.

Temat: Przygotowanie do sprawdzianu - ,,Pola wielokątów”.              (2 godz.)

Praca z nauczycielem: omówienie prac domowych

Zadania utrwalające – str. 135

Praca samodzielna dla uczniów: test str. GWO:  

https://gwo.pl/strony/2130/seo_link:klasa-6-pola-wielokatow

czwartek - 2.04.2020 r.

Temat: Powtórzenie wiadomości - ,,Pola wielokątów”.                      

Praca z nauczycielem

Praca samodzielna dla uczniów:  ,,Sprawdź, czy umiesz” str. 33 - ćwiczeniówka

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI  16.04.2020 r.

poniedziałek - 30.03.2020 r. i 31.03.2020 r.

Temat: Pole trapezu.                       (2 godz.)

Materiał teoretyczny do tematu: podręcznik str. 133.

Proszę przerysować z podręcznika (str. 133) do zeszytu trapez i kolorem zapisać wzór na pole trapezu.

Praca z nauczycielem:

Podręcznik zad. 1, 2 str. 133; zad. 3,4 str. 134

Praca samodzielna:  zeszyt cwiczeń:  ćw. 1,2 str. 30

                                                                  ćw. 5 str. 31

                                                                  ćw. 7 str. 32 

Ucz. chętni – zeszyt ćw. str. 30 ćw. 3    

                                           str. 31 ćw. 6

piątek - 27.03.2020 r.

Temat: Pole trójkąta.                       (2 godz.)

Materiał teoretyczny do tematu: podręcznik str. 131.

Proszę przerysować z podręcznika (str. 131) do zeszytu dwa różne trójkąty, zaznaczyć kolorem wysokości w każdym i zapisać wzór na pole trójkąta.

Zeszyt ćwiczeń str. 27 ćw. 1, str. 29 ćw. 5

Podręcznik zad. 5, 6 str. 132

Ucz. chętni – zeszyt ćw. str. 28 ćw. 3, 4 

środa - 25.03.2020 r.

Podręcznik zad. 12 str. 240   i   zad. 23 str. 241                                                        uczniowie chętni - podr. zad. 11 str. 240

poniedziałek 23.03.2020 r.

Podręcznik zad. 9 str. 240

                     zad. 10 str. 240

uczniowie chętni - podr. zad. 1 str. 36


  • Materiały powtórzeniowe i utrwalające dla wszystkich uczniów

Zakładka: testy online

Test I – V

  • Materiały rozwijające zainteresowania dla uczniów chętnych

Zakładka: inne materiały

https://gwo.pl/strony/2235/seo_link:strefa-ucznia-wszystkie-klasy