Powrót

Kontakt uczniów i rodziców z nauczycielem w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach pracy zgodnie ze szkolnym planem nauczania pod adresem

e-mail: iwona.k@op.pl

25.06.2020 r.

Temat: Wpływ walorów przyrodniczych i kulturowych na rozwój turystyki.

Witam, proszę obejrzeć https://youtu.be/tmvZBMCoivs

Pozdrawiam i życzę udanych wakacji !!!

24.06.2020 r.

Temat: Wpływ zmian politycznych i gospodarczych po 1989 roku na strukturę zatrudnienia.

Serdecznie zapraszam do obejrzenia https://youtu.be/J9zj_CLVt5U

pozdrawiam

10.06.2020 r.

Temat: Rozwój dużych miast a zmiany w strefach podmiejskich.                          

             Migracje a zaludnienie i struktura wieku na obszarach wiejskich.

Witam, proszę obejrzeć filmy https://youtu.be/WnZoNmVvus4

                                                https://youtu.be/_xSmm_u79xY

04.06.2020 r.

Temat: Warunki produkcji energii z różnych źródeł.

Proszę obejrzeć https://youtu.be/PLi2W4bHB2c oraz zapoznać się z tekstem ze str. 175.

03.06.2020 r.

Temat: Ochrona przeciwpowodziowa a występowanie i skutki powodzi.

Witam, dziś odpowiemy sobie na pytanie czym jest powódź i jak możemy się przed nią ustrzec? W poniższym filmie znajdziecie również przyczyny i skutki powodzi, zapraszam https://youtu.be/ocqohy6UtN4

Po uważnym obejrzeniu proszę zapoznać się z tematem str. 170.

28.05.2020 r.

Temat: Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego.

Witam, po zapoznaniu się z treścią tematy str. 164 proszę wykonać polecenia:

 1. Wymień główne źródła zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego.
 2. Wskaż przyczyny występowania kwaśnych opadów.
 3. Korzystając z dostępnych źródeł , wyjaśnij znaczenie pojęcia recykling .
 4. Wymień skutki zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego.

Zdjęcia proszę przysłać do 2.06.20

27.05.2020 r.

Temat: Z kim i czym handlujemy?

Proszę zapoznać się z tematem str. 158

21.05.2020 r.

Temat: Z kim i czym handlujemy?

Proszę zapoznać się z tematem str. 158

20.05.2020 r.

Temat: Rola turystyki w gospodarce Polski.

Proszę przeczytać temat str. 153 a następnie zapisać do zeszytu:

 1. Turystyka obejmuje różne formy spędzania wolnego czasu z dala od miejsca zamieszkania.

Ze względu na cel wyjazdu dzielimy ją na:

 1. wypoczynkową
 2. poznawczą
 3. biznesową
 4. leczniczą
 5. religijną

Ze względu na sposób  zorganizowania:                                                                                            a) indywidualna                                                                                                    b) zbiorowa

 1. Rola turystyki w gospodarce – proszę obejrzeć film

https://embed.newseria.pl/video/1438272425_POT_turystyka.mp4

 1. Walory turystyczne Polski – proszę obejrzeć film https://youtu.be/jNItT3wIKGs

14.05.2020 r.

Temat: Rodzaje usług. Transport i łączność.

Proszę przeczytać temat, przeanalizować mapy i wykresy

13.05.2020 r.

Temat: Gospodarka morska.

Witam, po obejrzeniu filmu –  Gospodarka morska:  https://youtu.be/tKMpRrdJUMk

proszę zapoznać się z treścią rozdziału str. 142

07.05.2020 r.

Temat: Energetyka w Polsce.

Proszę zapoznać się z tematem z podręcznika oraz  przeanalizować mapy i wykresy.

06.05.2020 r.

Temat: Zmiany w polskim przemyśle.

Proszę obejrzeć film https://youtu.be/JZQ5Q8u1cv0 a następnie zapoznać się z treścią rozdziału ze str. 134

30.04.2020 r.

Temat: Produkcja zwierzęca.

Proszę przeczytać temat oraz zrobić ćwiczenie 2 i 3 str. 133.

Osoby chętne proszę o przesłanie zdjęć do piątku (6.05.20)

29.04.2020 r.

Temat: Produkcja roślinna.

Proszę zapoznać się z tematem a następnie zrobić ćw.1,2 i 3 ze str. 130

Osoby chętne proszę o przesłanie zdjęć z zeszytu z odpowiedziami na w/w ćwiczenia do środy (8.04.20)

23.04.2020 r.

Temat: Warunki rozwoju rolnictwa.

 Proszę przeczytać temat i wykonać polecenia w zeszycie:

 1. Wymień przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa.
 2. Wymień pozaprzyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa.

Pracę domową sprawdzimy po powrocie do szkoły J

22.04.2020 r.

Temat: Urbanizacja w Polsce.

Witam, proszę przeczytać temat, przeanalizować diagramy, zdjęcia i mapy oraz przepisać punkty do zeszytu.

Dla chętnych ćw. 1 i 3 str. 118

Geografia - 16.04.2020 r. 

15.04.2020 r.

Temat: Struktura narodowościowa, etniczna i wyznaniowa

Proszę przeczytać temat i obejrzeć film https://youtu.be/ukN3E6NdnxY

8.04.2020 r.

Temat: Przemieszczanie ludzi – migracje.

Proszę obejrzeć film https://youtu.be/TALSUFVVBVU

 przeczytać temat oraz wykonać w zeszycie poniższe polecenia

 1. Wyjaśnij pojęcia:
 1. migracja
 2. imigracja
 3. emigracja
 4. saldo migracji
 1. Podaj przyczyny migracji wewnętrznych Polaków.
 2. Podaj przyczyny migracji zagranicznych Polaków.
 3. Wymień skutki migracji zagranicznych w Polsce:
 1. pozytywne
 2. negatywne

osoby chętne proszę o przesłanie zdjęć do środy (15.04.20)

2.04.2020 r.

Temat: Rozmieszczenie ludności.

Proszę przeczytać temat oraz w zeszycie wymienić czynniki wpływające na rozmieszczenie ludności w Polsce.

Dla chętnych ćwiczenie 2 str. 96

1.04.2020 r.

Temat: Struktura płci i wieku.

Po przeczytaniu rozdziału na str. 92 proszę  przeanalizować -

Piramidę płci i wieku ludności Polski na str. 94                                                                Proszę również w zeszycie odpracować poniższe polecenia. Odpowiedzi sprawdzimy po powrocie do szkoły.

 1. Wyjaśnij pojęcie piramida płci i wieku.
 2. Wyjaśnij dlaczego w Polsce żyje więcej kobiet niż mężczyzn.

26.03.2020 r.

Temat: Zmiany liczby ludności Polski i Europy.

Czytając rozdział, proszę zwrócić uwagę na wykresy na str.87.

Do pojęć związanych z przyrostem naturalnym oraz obliczeń współczynnika przyrostu naturalnego jeszcze wrócimy.

W zeszycie proszę napisać punkty:

 1. Zmiany liczby ludności Polski i Europy.
 2. Czynniki wpływające na liczbę urodzeń.
 3. Przyrost naturalny w Polsce i Europie.

25.03.2020 r.

Temat: Mapa polityczna Europy i podział administracyjny Polski.

Proszę przeczytać temat oraz ćwiczyć znajomość mapy:

 • politycznej Europy,polecam https://online.seterra.com/pl/vgp/3007?c=SNTHZ
 • podziału administracyjnego Polski,polecam https://online.seterra.com/pl/vgp/3024?c=S92A8
 • stolice województw, polecam https://online.seterra.com/pl/vgp/3343?c=VL6W5

Proszę obejrzeć filmy:

 https://youtu.be/IA_Okqf01tM

 https://youtu.be/8v4rxH2Zjh8

 https://youtu.be/-RrURaLaGfs