Powrót

Kontakt uczniów i rodziców z nauczycielem w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach pracy zgodnie ze szkolnym planem nauczania pod adresem

e-mail:  kasia.biol@onet.eu

22.06.2020r.

Temat: Choroba – zaburzenia homeostazy

Zapoznaj się z tematem lekcji  str.247, następnie wykonaj notatkę według punktów:

1. Czym jest zdrowie?

2. Opisz pozytywny wpływ aktywności fizycznej na funkcjonowanie organizmu.

3. Czym jest choroba?

4. Wymień przyczyny rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych.

5. Przerysuj tabelkę str. 250 (Rozprzestrzenianie się chorób).

 19.06.2020 r.

Temat:  Równowaga wewnętrzna organizmu – homeostaza.

Zapoznaj się z nowym tematem lekcji podr. str. 245, następnie odpowiedz na poniższe pytania:

1. Wyjaśnij termin „Homeostaza” i podaj główne układy narządów, które uczestniczą w tym procesie.

2. Wyjaśnij na czym polega termoregulacja?

Notatki nie wysyłacie na maila.

15.06.2020r.

Temat: Higiena i choroby układu rozrodczego.

Zapoznaj się z tematem lekcji pod. str. 237, następnie wykonaj notatkę według punktów:

1. Opisz podając przyczyny i objawy chorób przenoszonych drogą płciową str. 238 (Można to zrobić

w formie  tabelki).

2. Wypisz w punktach, jak uniknąć chorób przenoszonych drogą płciową.

Praca domowa Zadanie 4, 5 str. 240

8.06.2020r.

Temat: Rozwój człowieka – od narodzin do starości.

Zapoznaj się z tematem lekcji podr. str. 230, a następnie odpowiedz na pytania znajdujące się na końcu tematu (str. 234).

Nie wysyłacie notatki z lekcji.

05.06.2020 r.

Temat: Rozwój człowieka – od poczęcia do narodzin.

Zapoznaj się z tematem lekcji podr. str. 224, a następnie odpowiedz na pytania znajdujące się na końcu tematu (str. 229).

Nie wysyłacie notatki z lekcji.

29.05.2020r.

Temat: Funkcjonowanie żeńskiego układu rozrodczego.

Zapoznaj się tematem lekcji podr. str. 221.

Zadania dla chętnych.

Ćwiczenie 1, 2, 4 str.223

25.05.2020 r.

Temat: Budowa męskiego i żeńskiego układu rozrodczego.

Zapoznaj się z tematem lekcji podr. str. 215, następnie wykonaj notatkę według punktów:

1. Wymień pierwszorzędowe i drugorzędowe męskie i żeńskie organy płciowe (str.215,218)

2. Opisz funkcje jąder i jajników.

3. Wymień funkcje poszczególnych elementów budowy plemnika (zrób odpowiedni rysunek).

4. Wyjaśnij, w jaki sposób budowa jajowodu ułatwia przemieszczenie się komórki jajowej.

Notatkę robicie w zeszycie, ale nie wysyłacie jej na maila.

22.05.2020 r.

Temat: Sprawdzian wiadomości z działu: „Narządy zmysłów”.

Waszym zadaniem będzie rozwiązanie testu. Test można wypełnić na komputerze lub wydrukować i uzupełnić. Można też rozwiązać zadania w zeszycie. Ważne jest, aby każdy odesłał do godz. 15 rozwiązany test na e-maila.

Proszę o samodzielne rozwiązanie testu. Powodzenia.

Test 

18.05.2020r.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „ Narządy zmysłów”.

Przeczytaj podsumowanie materiału ze str.211, a następnie wykonaj w zeszycie Wiesz czy nie wiesz?

 Na następnej lekcji piszemy sprawdzian. Proszę się przygotować.

15.05.2020 r.

Temat: Zmysł powonienia, smaku i dotyku.

Przeczytaj z e-podręczniki https://epodreczniki.pl/a/wech-smak-dotyk/DkajbcxiG

1. Opisz znaczenie zmysłu węchu w życiu człowieka. (e-podręczniki punkt 2)

2. Opisz w jaki sposób wyczuwamy smak. (e-podręczniki punkt 3)

3. Opisz zmysł dotyku. (e-podręczniki punkt 4)

4. Opisz lokalizację receptorów smaku i węchu.

Notatkę proszę wysłać do 18.05.

11.05.2020r.

Temat: Higiena oka i ucha.

Przeczytać z e-podręczniki tylko punkt 5 https://epodreczniki.pl/a/oko---narzad-wzroku/DByVW3EI0 

1. Wady wzroku. Wyjaśnij na czym polegają krótkowzroczność i dalekowzroczność oraz jak można te wady korygować. Zrób odpowiedni rysunek (e-podręczniki punkt5 lub podr. str. 203)

2. Wyjaśnij na czym polega daltonizm.

3. Wymień choroby oczu. Podaj przyczyny i objawy jaskry oraz zaćmy (podr. str. 205)

4. Higiena narządu wzroku.

5. Omów wpływ hałasu na zdrowie człowieka.

Notatkę wysyłać do 15.05.

8.05.2020r.

Temat: Ucho – narząd słuchu i równowagi.

Przeczytaj e-podręczniki https://epodreczniki.pl/a/ucho---narzad-sluchu-i-rownowagi/D12hc0UM9

1. Opisz budowę ucha. Wymień wszystkie elementy wchodzące w skład ucha zewnętrznego, wewnętrznego i środkowego i krótko je scharakteryzuj. (e-podręczniki punkt 1).

2. Jak powstają wrażenia słuchowe (e-podręczniki punkt 2).

3. Jaką rolę pełni narząd równowagi? (e-podręczniki punkt 4).

Notatkę proszę wysłać do 11.05.

biologia - 04.05.2020 r. 

27.04.2020r.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Regulacja nerwowo-hormonalna”.

W ramach utrwalenia wiadomości proszę wykonać w zeszycie Wiesz czy nie wiesz?

Następnie waszym zadaniem będzie uzupełnienie karty pracy. Kartę pracy można wypełnić na komputerze lub wydrukować i uzupełnić. Można też rozwiązać zadania w zeszycie. Ważne jest, aby każdy odesłał do środy (29.04) rozwiązane zadania na e-maila. Powodzenia.

Karta pracy 

24.04.2020 r.

Temat: Higiena i choroby układu nerwowego.

Przeczytaj z e-podręczniki https://epodreczniki.pl/a/radzimy-sobie-ze-stresem/DghhTE3WT (jeśli nie możesz otworzyć linku temat najdziesz na stronie zdalne lekcje.gov.pl w tygodniu 15-17.04)

Wykonaj notatkę według następujących punktów:

a) wskaż różnice między stresem pozytywnym a negatywnym

b) podaj kilka przykładów radzenia sobie ze stresem

c) jaką rolę pełni sen w życiu człowieka (e-podręczniki punkt 1)

d) wpływ stresu na organizm (e-podręczniki punkt 3)

e) opisz krótko 4 wybrane przez siebie choroby układu nerwowego (podr. str. 187-189)

Notatkę wysłać na maila. Czas pracy do 27.04.

20.04.2020 r. 

Temat: Obwodowy układ nerwowy. Rodzaje odruchów.

Zapoznaj się z tematem lekcji str.181, następnie wykonaj notatkę do zeszytu według następujących punktów:

a) Krótko scharakteryzuj rodzaje nerwów (ile ich jest i co unerwiają) podr. str. 181.

b) Wyjaśnij co to jest odruch? Str.182

c) Opisz łuk odruchowy.

d) Narysuj schemat łuku odruchowego (pod. str. 184, lub e-podręcznik link poniżej) zaznacz na rysunku receptor, neuron czuciowy, neuron pośredniczący, neuron ruchowy, efektor.

e) Wymień rodzaje odruchów i podaj po 4 przykłady.

Skorzystaj z dodatkowy informacji z linku poniżej:

https://epodreczniki.pl/a/odruchy-bezwarunkowe-i-warunkowe/DMM4sLqpp

Notatkę z lekcji proszę wysłać na maila. Czas pracy do 24.04.2020r.

17.04.2020 r.

Temat: Ośrodkowy układ nerwowy.

Przeczytaj z e-podręczniki https://epodreczniki.pl/a/czynnosci-osrodkowego-ukladu-nerwowego/DyIidwFvA , następnie wykonaj notatkę według punktów:

1) przedstaw budowę mózgowia:

a) opisz budowę i funkcje mózgu

b) opisz funkcje móżdżku (e-podręczniki punkt 4)

c) opisz funkcje pnia mózgu (e-podręczniki punkt 4)

2. Narysuj mózgowie z zaznaczonymi płatami i ośrodkami (mapa mózgu str.179 lub e-podręczniki punkt 2)

3. Opisz budowę i funkcje rdzenia kręgowego (str.180 lub e-podręczniki punkt 5)

Notatkę proszę wysłać na maila. Macie czas do 20.04

6.04.2020 r.

Temat: Budowa i rola układu nerwowego.

Przeczytaj z e - podręczniki  https://epodreczniki.pl/a/uklad-nerwowy/D10MW9iVy

Zrób notatkę według następujących punktów:

a) Dokonaj podziału układu nerwowego podr. str .173 lu e-podręczniki (pierwszy kolorowy schemat)

b) Narysuj neuron (komórka nerwowa) podr. str. 175 lub e-podręczniki ( z punktu 2 rysunek)

c) Opisz drogę impulsów nerwowych w neuronie.

d) Wyjaśnij co to jest synapsa?

e) Porównaj role układu współczulnego i przywspółczulnego układu nerwowego. (skorzystaj z e –podręczniki link powyżej).

Zrobić zdjęcie notatki i wysłać. Czas pracy do 8.04.

3.04.2020 r.

Temat:  Zaburzenia funkcjonowania układu dokrewnego.

Proszę przeczytać  z e-podręczniki https://epodreczniki.pl/a/jak-dzialaja-hormony/Dv1QrAAMq.

Zrobić notatkę według punktów:

1. Wyjaśnij co rozumiesz pod pojęciem nadczynność i niedoczynność  danego hormonu . (podr. Str 170 lub e- podręcznik).

2. Wymień choroby związane z nadmiarem i niedoborem hormonu wzrostu (por. str. 170), krótko opisz te choroby(karłowatość, gigantyzm, akromegalia).

3. Wymień choroby tarczycy i przedstaw ich objawy. (podr. str. 171)

4. Opisz dokładnie antagonistyczne działanie insuliny i glukagonu (z e – podręcznika z filmu) i opisz chorobę która jest skutkiem niedoboru insuliny. (cukrzyca -objawy, leczenie skutki nieleczenia cukrzycy). Strona podana wyżej.

5. Wyjaśnij dlaczego mówimy, że adrenalina jest hormonem walki i ucieczki. (odpowiedz znajdziesz na e-podręczniki punkt 3) strona powyżej.

Nauczyć się wszystkich hormonów i chorób związanych z niedoborem i nadmiarem danego hormonu.

Proszę zrobić zdjęcie tego jak i poprzedniego tematu i wysłać na  maila. Macie czas do 6.04.

30.03.2020 r.

Temat: Budowa i funkcjonowanie układu dokrewnego.

Proszę o zapoznanie się z treściami z e-podręcznika https://epodreczniki.pl/a/uklad-hormonalny/DtphNy1cH. Zwróćcie szczególną uwagę na punkt 1 i 2.

Następnie proszę narysować do zeszytu sylwetkę kobiety lub mężczyzny i zaznaczyć na rysunku gruczoły dokrewne i wydzielane przez nie hormony (tak jak to jest w podręczniku na str.166 ).

Pod rysunkiem zrobić  tabelkę. Np.

Gruczoły dokrewne

hormony

Funkcja hormonów

Przysadka

Tarczyca

Itd. Uzupełniacie ją tak jak to jest w podręczniku na str.165

Praca domowa :  podręcznik  zad.3,4/169. 

27.03.2020 r.

Temat: Choroby i higiena układu wydalniczego.

Przeczytać z e-podręczniki. https://epodreczniki.pl/a/profilaktyka-chorob-ukladu-moczowego/DC2aXuFgp

Zrobić notatkę według następujących punktów:

1. Krótko opisać choroby układu wydalniczego (kamica nerkowa, kłębuszkowe zapalenie nerek, zapalenie pęcherza moczowego – podaj przyczyny, objawy, leczenie)

2. Wyjaśnij na czym polega dializa?

3. Wypisać w punktach jak dbać o układ wydalniczy (podr. str. 157 )

4. Skład moczu ostatecznego ( proszę podać co nie powinno się w nim znaleźć e. podręcznik link powyżej).

Praca domowa

Dla chętnych polecenie 4.1 z e. podręcznika.

Macie czas do 30.03. Miłej pracy!


Uczniowie proszę o rozwiązanie zadań z zeszytu ćwiczeń (załącznik) z tematu który był ostatnio omawiany na lekcji, a mianowicie Budowa i działanie układu wydalniczego. Zadanie 1,2 str.76; 3,5 str.77 i 6,7 str.78 proszę wykonać w zeszycie do biologii.