Powrót

Kontakt uczniów i rodziców z nauczycielem w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach pracy zgodnie ze szkolnym planem nauczania pod adresem

e-mail: kasia.biol@onet.eu

 23.06.2020 r.

Temat: Podsumowanie wiadomości zdobytych w klasie 7 na lekcjach chemii.

W załączniku przesyłam zadania dla chętnych.

załącznik 

22.05.2020r.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu: „Tlenki i wodorotlenki”’

Przeczytaj podsumowanie ze str. 225, następnie wykonaj w zeszycie wszystkie zadania ze str. 226.

15.06.2020 r.

Temat: Proces dysocjacji jonowej zasad.

Zapoznaj się z tematem lekcji str. 222, następnie odpowiedz na poniższe pytania:

1. Na czym polega dysocjacja jonowa zasad? (przeczytaj – zrozumiesz str. 222).

2. Zapisz ogólne równanie reakcji dysocjacji zasad str. 223

3. Napisz definicję dysocjacji jonowej zasad.

4.Zapisz kilka przykładów równań reakcji dysocjacji jonowej, np. NaOH, KOH, LiOH

Praca domowa

Zadanie 1, 2, 3 str. 224

09.06.2020 r.

Temat: Sposoby otrzymywania wodorotlenków praktycznie nierozpuszczalnych w wodzie.

Zapoznaj się z tematem lekcji podr. str. 219, następnie wykonaj notatkę według punktów:

1. Napisz wnioski i obserwacje z doświadczenia 35 str. 219

2. Co to są zasady?

3. Czym jest zasada amonowa?

4. Co to jest amoniak?

5. Zastosowania amoniaku.

Zadania 1, 2,3, 4 str. 221

Na maila wysyłacie tylko rozwiązane zadania. Czas pracy do 15.06

8.06.2020 r.

Temat: Wodorotlenek wapnia – właściwości i zastosowania.

Proszę najpierw obejrzeć film: https://www.youtube.com/watch?v=0O9VEPrXe3s , następnie zapisać obserwacje i wnioski z doświadczenia (podr. str. 216). Jako wnioski:

1. Zapisz reakcję otrzymywania wodorotlenku wapnia  w reakcji tlenku wapnia z wodą.

2. Zapisz reakcję otrzymywania wodorotlenku wapnia w reakcji wapnia z wodą.

3. Zapisz właściwości wodorotlenku wapnia.

4. Przeczytaj ze str. 217 jakie produkty powstają w wyniku przeróbki wapieni?, następnie wyjaśnij pojęcia i zapamiętaj: woda wapienna, wapno palone, wapno gaszone, gaszenie wapna.

5. Wypisz zastosowania wodorotlenku wapnia.

Praca domowa Zadanie 1,2,3,4 str. 218

Na maila wysyłacie tylko rozwiązane zadania. Czas pracy do 9.06

02.06.2020r.

Temat: Wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu.

Proszę przeczytać z e-podręczniki https://epodreczniki.pl/a/wodorotlenki---ich-budowa-i-otrzymywanie/DGFLXz70M, następnie proszę obejrzeć film : https://www.youtube.com/watch?v=U3fyJQs6twE (otrzymywanie wodorotlenku sodu). Na podstawie doświadczenia zapisz:

a)obserwacje i wnioski .

b) reakcję otrzymywaniu wodorotlenku sodu ( metalu z woda i tlenku metalu (zasadowego) z wodą str. 212).

c) które tlenki metali reagując z wodą tworzą wodorotlenki?

d) napisz reakcje otrzymywania wodorotlenku potasu.

e) wypisz właściwości wodorotlenku sodu i wodorotlenku potasu.

f) wypisz zastosowania wodorotlenku sodu i potasu.

Praca domowa Zadanie 1, 2 str. 215

Wysyłacie tylko rozwiązane zadania do 8.06

 26.05.2020r.

Temat: Wzory i nazwy wodorotlenków.

Zapoznaj się z tematem lekcji podr. str. 209, następnie wykonaj notatkę według punktów:

1. Co to są wodorotlenki i zapisz wzór ogólny wodorotlenków (str. 209).

2. Jak tworzy się nazwy wodorotlenków? (zapisz dwa dowolnie wybrane przykłady tabela 20. str. 209).

3. Jak ustalić wzór sumaryczny wodorotlenku na podstawie jego nazwy? (str. 210).

Praca domowa 

Zad. 1,2 str. 210.

Na maila wysyłacie tylko rozwiązane zadania. Czekam do 1.06

25.05.2020 r.

Temat:  Elektrolity i nieelektrolity.

Zapoznaj się z tematem lekcji podr. str. 202, następnie wykonaj notatkę:

1.Co to są elektrolity i nieelektrolity?

2.Które związki chemiczne zalicza się do elektrolitów? Przeczytaj doświadczenie 30 str.203. Zapisz obserwacje i wnioski z doświadczenia (tabela 18., s.203).

3. Jak zmienia się barwa wskaźników w zależności od odczynu roztworu? Przeczytaj doświadczenie 31 str. 205, a następnie zapisz obserwacje z doświadczenia (tabela 19., s.206).

4. Co to są wskaźniki? Wymień rodzaje wskaźników.

Notatki nie wysyłacie na maila. Proszę nauczyć się kolorów jakie przyjmują wskaźniki ( tabela 19., s.206). Czas pracy do 26.05.

19.05.2020r.

Temat: Tlenki metali i niemetali.

1. Co to są tlenki?

2. Zapisz wzór ogólny tlenków.

3. Jak ustalić nazwę tlenku na podstawie jego wzoru sumarycznego?(przeanalizuj przykład 49 podr. str. 197)

4. Jak ustalić wzór sumaryczny tlenku na podstawie jego nazwy? (przykład 50 str.197)

5. W jaki sposób otrzymuje się tlenki? (zapisz dowolną reakcję tlenu z metalem lub niemetalem).

6. Jaki rodzaj wiązania występuje w tlenkach?

7. Zastosowania dwóch dowolnie wybranych tlenków.

Praca domowa

Zadanie 1,2,3/201

Na maila wysyłacie tylko rozwiązane zadania. Czas pracy do 25.05.

18.05.2020 r.

Temat: Sprawdzian wiadomości z działu: „Woda i roztwory wodne”.

 Waszym zadaniem będzie rozwiązanie testu. Test można wypełnić na komputerze lub wydrukować i uzupełnić. Można też rozwiązać zadania w zeszycie. Ważne jest, aby każdy odesłał do godz. 15 rozwiązany test na e-maila. Powodzenia.

 Proszę o samodzielne rozwiązanie testu.

Test 

12.05.2020r.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu: „Woda i roztwory wodne”.

Odpowiedz na pytania:

1. Jak zmienić stężenie roztworu? (podr. str. 190)

2. Jak rozcieńczyć roztwór?

Rozwiąż zadania w zeszycie. Zad. 5, 6, 7/191

Następnie przeczytaj z podręcznika podsumowanie na str. 192-193. Wykonaj w zeszycie zad. 1, 2, 3, 5 str.194

Na rozwiązane zadań czekam do 18.05.Proszę przygotować się do sprawdzianu. Powodzenia.

11.05.2020r.

Temat: Stężenia procentowe roztworów – rozwiązywanie zadań.

Proszę przeczytać z e-podręczniki https://epodreczniki.pl/a/stezenie-procentowe-roztworu/DBs4CnWwG

W części Zadania przy temacie na stronie epodręczniki.pl (link powyżej) wykonaj online wszystkie ćwiczenia (ćwiczenie 3-11).

Rozwiąż zadania w zeszycie 3,4 str.191

Zadania ze str. 191 prześlij do 12.05.

5.05.2020r.

Temat: Stężenia procentowe roztworów.

Proszę obejrzeć film https://www.youtube.com/watch?v=eicIdphfORE (wytłumaczone wzory i zadania).

Zapisz definicje stężenia procentowego i jego wzór.

Temat lekcji bardzo dobrze wytłumaczony jest na przykładach z podręcznika str.185 – 189

Rozwiąż w zeszycie Zad 1,2,3 /191

Rozwiązane zadania prześlij na maila. Czas pracy do 11.05

04.05.2020r.

Temat: Rozpuszczalność substancji w wodzie.

Proszę najpierw obejrzeć film: https://www.youtube.com/watch?v=3ikjpLRqhV8. Po obejrzeniu filmu proszę zapisać do zeszytu:

a)  co to jest rozpuszczalność substancji?

b) co to jest krzywa rozpuszczalności?

c) jak zmienia się rozpuszczalność substancji stałych w zależności od temperatury?

d) jak zmienia się rozpuszczalność gazów w zależności od temperatury?

Korzystając z wykresów rozpuszczalności str. 178 – 179 rozwiąż zadania:

Zadanie 1, 2, 3, 5/183

Na maila przesyłacie tylko rozwiązane zadania. Czas pracy do 6.05.Powodzenia!

28.04.2020r.

Temat: Rodzaje roztworów.

Proszę przeczytać z e-podręczniki https://epodreczniki.pl/a/roztwory/DW1V5hItp.

Zapoznaj się z tematem lekcji podr. str. 170, następnie zapisz do zeszytu definicję roztworu.

Na podstawie doświadczenia 27 pod. str. 171 wyjaśnij, czym różni się roztwór nasycony od roztworu nienasyconego.

Korzystając z ilustracji podr. str. 172, napisz co trzeba zrobić aby otrzymać z roztworu nasyconego roztwór nienasycony i odwrotnie ( z nienasyconego roztwór nasycony).

Przeczytaj doświadczenie 29 str. 174, a następnie wyjaśnij co to jest roztwór właściwy, koloid, zawiesina. Podaj po dwa przykłady zawiesiny i roztworu właściwego.

Proszę nauczyć się wszystkich pojęć.

Praca domowa zadanie 3/176

Przeprowadźcie w domu krystalizacje soli kuchennej (czas trwania około tygodnia). Codziennie sprawdzacie zachodzące zmiany i piszecie obserwacje do zeszytu. Po pojawieniu się kryształków soli robicie zdjęcie i wysyłacie na maila(do 5.05), natomiast notatkę wraz z pracą domową wysyłacie do 4.05. Powodzenia.

27.04.2020r.

Temat: Woda jako rozpuszczalnik.

Zapoznaj się z doświadczeniem 25 str.165, napisz wnioski z tego doświadczenia.

Odpowiedz na poniższe pytania:

a) na czym polega rozpuszczanie substancji w wodzie.?

b) jak zbudowana jest cząsteczka wody?

c) co to jest dipol?

d) dlaczego nie wszystkie substancje dobrze rozpuszczają się w wodzie?

Zapoznaj się z doświadczeniem 26 str.168, napisz wnioski z tego doświadczenia.

Praca domowa Zad 1/169

Dla chętnych 3,5/169.

Notatkę wraz z pracą domową wysyłacie na maila. Czas pracy do 22.04. Pozdrawiam

21.04.2020 r.

Temat: Woda – właściwości i rola w przyrodzie.

Przeczytaj z e-podręczniki https://epodreczniki.pl/a/woda-i-jej-wlasciwosci/D17yYdm60 tylko do punktu 4 włącznie.

1. Przypomnij sobie budowę cząsteczki wody. Napisz jej wzór sumaryczny, strukturalny i jaki typ wiązania występuje pomiędzy atomami (e-podręczniki).

2. Wypisz właściwości wody (podr.str.162-163)

3. Czym różni się woda wodociągowa od destylowanej? (str.160)

Notatkę wysłać na maila. Czas pracy do 27.04.

20.04.2020 r.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych”.

Przeczytaj podsumowanie wiadomości ze str.156.

Następnie wykonaj zadanie 1,2,4,5,7,8 str.158.

Wykonane zadania proszę przesłać na maila. Macie czas do 24.04.2020 r. Powodzenia.

7.04.2020 r.

Temat: Obliczenia stechiometryczne.

Proszę obejrzeć  film https://www.youtube.com/watch?v=ugK8DWl4R8I

Przepisać do zeszytu:

Etapy wykonywania obliczeń stechiometrycznych.

1. Zapisujemy i uzgadniamy równanie reakcji chemicznej.

2. Informacje dotyczące ilości substancji czyli dane i szukane zapisuje się nad równaniem reakcji chemicznej i podkreśla się symbole chemiczne i wzory tych substancji, których dotyczy treść zadania.

3. Pod podkreślonymi wzorami i symbolami chemicznymi wpisuje się liczby atomów lub cząsteczek, a pod nimi odpowiadające im masy w jednostkach masy atomowej.

4. Układamy proporcję .

5. Wykonujemy obliczenia.

6. Zapisujemy odpowiedź.

Temat lekcji jest bardzo dobrze wytłumaczony na przykładach str.152-154

 Rozwiązać zadanie 4,5 str.155

Rozwiązane zadania proszę przesłać na maila. Czas pracy do 7.04.2020r.

6.04.2020 r.

Temat: Prawo zachowania masy.

Proszę przeczytać  z e – podręczniki https://epodreczniki.pl/a/prawo-zachowania-masy-i-stalosci-skladu/D14yrsg4f (tylko punkt 1 i 2)

 oraz obejrzeć  film:  https://www.youtube.com/watch?v=ck2aCqHxSFU

Następnie proszę zapisać do zeszytu definicję prawa zachowania masy.

Pod definicją rozwiązać  zadanie 1 i 2 str. 150 z podręcznika.

Proszę wysłać na maila. Czas pracy do 7.04.

31.03.2020 r.

Temat: Równania reakcji chemicznych.

Proszę zapoznaj się ze sposobami zapisywania reakcji chemicznych str. 142 – 147, podręcznik. Temat jest bardzo dokładnie wytłumaczony na przykładach!!! Rozwiąż zad. 1 i 2 z podręcznika 147. Powodzenia! Proszę rozwiązanie zadań przesłać na maila. Macie czas do 6.04.

30.03.2020 r.

Temat: Prawo stałości składu związku chemicznego.

Proszę  zapoznaj się z tematem str. 137 – 141,podręcznik a następnie przepisz do zeszytu definicję prawa stałości składu związku chemicznego. Rozwiąż w zeszycie zad. 1 i 2 str. 141.


Uczniowie w celu utrwalenia wiadomości z ostatniej lekcji proszę o rozwiązanie zadań z kart pracy grupa A Znaczenie wartościowości pierwiastków chemicznych przy ustalaniu wzorów i nazw związków chemicznych. Zadania proszę rozwiązać w zeszycie przedmiotowym z chemii. Powodzenia.