Powrót

Kontakt uczniów i rodziców z wychowawcą w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach pracy zgodnie ze szkolnym planem nauczania oraz w każdy czwartek w godzinach: od 1600 do 1800 pod adresem e-mail:   aldona.las@op.pl lub telefonicznie.

22.06.2020 r.

Temat: Przygotowanie do uroczystego zakończenia roku szkolnego 2019 / 2020 .


Lekcja online -odbędzie się o godz 12:00, 22 czerwca  na platformie Discord.

- zapoznanie klasy ze scenariuszem na zakończenie roku szkolnego 
- przydział ról 
 -Sprawy rożne:
- bezpieczeństwo podczas wakacji : pogadanka 
-przypomnienie o zachowaniu reżimu sanitarnego w czasie pandemii
- informacja na temat organizacji zakończenia  roku szkolnego 
 - zwrot podręczników szkolnych do biblioteki 

15.06.2020 r.

Temat: Bezpieczne wakacje.  

Lekcja online -odbędzie się o godz 12:00,  15 czerwca  na platformie Discord.

Przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się w czasie wakacji

 Pogadanka: 
- dlaczego o tym ciągle przypominam
- jak zachowujemy się w grupie
- jak przeciwstawić się osobie ze złymi pomysłami
- jak dyskutować
- czy zadawanie pytań może być dobrym sposobem przeciwstawianiu się
- wasze plany wakacyjne

08.06.2020 r.

Temat: Podsumowanie osiągnięć edukacyjnych. za rok 2019/2020  

Lekcja online -odbędzie się o godz 12:00,  8 czerwca  na platformie Discord.

 Pogadanka: 

Obszary problemow:
-samoocena
- osiągnięcia edukacyjne
- wpływ zdalnego nauczania na wyniki końcowe
-co lepsze: szkoła na żywo czy nauczanie zdalne?
- niedosyt? czy satysfakcja?
- wnioski na przyszłość
- pytania i rady 

25.05.2020 r.

Temat: Problemy nastolatków we współczesnym świecie.  

Lekcja online -odbędzie się o godz 12:00, 25 maja  na platformie Discord.

 Pogadanka: 

Obszary problemow:
-rodzice/dzieci/nastolatkowie
- konflikty rówieśników
- problemy sercowe
problemy z gospodarowaniem czasu wolnego (internet)
-problemy finansowe/inne
- sposoby rozwiązywania problemow.

18.05.2020 r.

Temat: Podsumowanie wyników nauczania za semestr II.  

Lekcja online -odbędzie się o godz 12:00, 18- maj  na platformie Discord.

 Pogadanka: 

- refleksje na temat zdalnego nauczania
- podsumowanie osiągnięć dydaktycznych za semestr II
- wnioski do dalszej pracy 
- informacja o wywiadowce z rodzicami
- plany edukacyjne na następny rok szkolny

11.05.2020 r.

Temat: Efekty dobrej organizacji. 

Lekcja online -odbędzie się o godz 12:00, 11- maj  na platformie Discord.

 Pogadanka: 

- co to znaczy być dobrze zorganizowanym
- kto ponosi odpowiedzialność
- od czego zależą nasze sukcesy
- zasady Canfielda
- wnioski

04.05.2020 r.

Temat:Jak dotrzeć do prawdy w obecnej rzeczywistości?

Lekcja online -odbędzie się o godz 12:00,4- maj  na platformie Discord.

 Pogadanka: 

-Komu wierzyć ?
-Kto kłamie ,a kto mówi prawdę?
-Jak weryfikować informacje ?
- Czy zawsze należny mówić prawdę?
- Co to są białe kłamstwa ?

27.04.2020 r. 

Temat: Jak sobie radzić ze stresem?

Lekcja online -odbędzie się o godz 12:00, 27 kwietnia na platformie Discord.

- Pogadanka: 
   - co to jest stres?
   - co to jest depresja?
   - jak rozpoznać depresje?
   - gdzie szukać pomocy?
   - kto jeszcze może pomoc?

20.04.2020 r. 

Temat: Jak sobie radzić w zaistniałej sytuacji.

Lekcja online -odbędzie się o godz 12:00, 20 kwietnia na platformie Discord.

- pogadanka na temat jak sobie radzić ze stresem
- co jest w życiu ważne
-jak wypełniać czas wolny
- jak rozwiązywać problemy
- jak zapewniać sobie komfort psychiczny
- ważne pytania ...