Powrót

Kontakt uczniów i rodziców z nauczycielem w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach pracy zgodnie ze szkolnym planem nauczania pod adresem

e-mail: sutkowska.iwona@gmail.com

Zajęcia dla uczniów kl. VII prowadzone są z wykorzystaniem platformy Zoom

Plan zajęć online:

wtorek - 10 00- 1040

środa - 12 00-  12 40

czwartek - 9 00 - 9 40

piątek - 11 00-  11 40

25.06.2020 r.

KL.VII -lekcja do opracowania samodzielnego

Temat: Graniastosłupy – powtórzenie wiadomości.

Praca samodzielna uczniów zad. 4 str. 117 - ćwiczeniówka

24.06.2020 r.

KL.VII -lekcja do opracowania samodzielnego

Temat: Graniastosłupy – powtórzenie wiadomości.

Praca samodzielna uczniów zad. 1, 2, 3 str. 116/117 - ćwiczeniówka

Uczniowie chętni zad. 4, 5 str. 117

23.06.2020 r.

KL.VII- lekcja do opracowania samodzielnego

Temat: Statystyka- powtórzenie wiadomości.

Praca samodzielna uczniów: ćw. 1, 2, 3 str. 126/127

Uczniowie chętni: ćw.4, 5 str.127

19.06.2020 r.

KL.VII– lekcja do opracowania samodzielnego

Temat: Zdarzenia losowe.

Teoria: 279-280

Praca samodzielna uczniów: zad. 1, 2, 3 4str. 124

uczniowie chętni: zad. 5, 6, 7 str. 125

10.06.2020 r.

Temat: Zbieranie i opracowywanie danych statystycznych.

Praca z nauczycielem: zad.  3 str. 123

Praca samodzielna uczniów: zad. 1, 2,  str. 122

Uczniowie chętni: 1/138

9.06.2020 r.

Temat: Odczytywanie danych statystycznych. Co to jest średnia?

Praca z nauczycielem: zad. 5, 6, 7, 3 str. 119/120/121

Praca samodzielna uczniów: zad. 1, 2, str. 118,  zad. 1,2 str.121

uczniowie chętni: zad. 3, 4 str. 119

5.06.2020 r.

Temat: Objętość graniastosłupa. Przewidywane oceny roczne.

Teoria: 279-280

Praca z nauczycielem: zad. 1, 2 str. 281/282

Praca samodzielna uczniów: zad. 1, 2 str. 115

uczniowie chętni: zad. 3 str. 116

4.06.2020 r.

Temat: Objętość prostopadłościanu. Jednostki objętości.

Praca z nauczycielem:  zad. 4-6 str. 114

Praca samodzielna uczniów: zad.  2, 3 str. 113

uczniowie chętni: zad. 1 str. 113

3.06.2020 r.

Temat: Zadania tekstowe

Praca z nauczycielem: zad. 5-7 str. 91 zad. 8-10 str. 92

Praca samodzielna uczniów: zad. 1-3 str. 89/90

uczniowie chętni: zad. 4 str. 90

 2.06.2020 r.

Temat: Przykłady graniastosłupów.

Teoria str. 264-266

Praca z nauczycielem:   podręcznik zad. 2-6 str.267, zad. 7-11 str. 268

Praca samodzielna uczniów: ćw. 3,4,5 str. 111/112

uczniowie chętni ćw. 1, 2 str. 110,

29.05.2020 r.

Temat: Działania na potęgach – ćw.

Praca z nauczycielem:  zad. 7, 9 str. 254, zad. 13, 16 str. 255

Praca samodzielna ucznia: zad. 10 str. 254 , zad. 50, 53 str. 262

 28.05.2020 r.

Temat: Działania na pierwiastkach.

Praca z nauczycielem:  zad. 4, 5 str. 253  zad. 6, 7, 9, str. 253

Praca samodzielna uczniów: zad. 1, 2, 3, 4, 5 str. 106/107

 27.05.2020 r.

Temat: Pierwiastki.

Praca z nauczycielem:  zad. 4 str. 103 zad. 6, 8, 11, 12,  str. 104/105

Praca samodzielna uczniów: zad. 1, 2, 5, 9, 10 str. 103/104

uczniowie chętni: zad. 13 str. 105

 26.05.2020 r.

Temat: Notacja wykładnicza.

Praca z nauczycielem: zad. 6, 7, 8 str. 100, 101, zad. 4, 5 str. 102

Praca samodzielna uczniów: ćw. 1 – 3 str. 99, zad. 1 – 3 str. 102

uczniowie chętni ćw. 4, 5 str. 100

22.05.2020 r.

Temat: Działania na potęgach – ćw.

Praca z nauczycielem:  zad. 9, 13 – 15 str. 235, zad. 14 str. 223, zad. 11 str. 259

Praca samodzielna ucznia: ćw. 14 b str. 223 , zad. 17, 21 str. 259

 21.05.2020 r.

Temat: Działania na potęgach.

Praca z nauczycielem:  zad.2, 7 str. 234/235

Praca samodzielna uczniów: zad. 1-5 str. 97/98

uczniowie chętni: zad. 6/98,  7/99,

20.05.2020r.

Temat: Potęgowanie potęgi, iloczynu i ilorazu.

Praca z nauczycielem:  zad.2, 3, 4 str. 229, zad. 1, 2, 3 str. 232

Praca samodzielna uczniów: zad. 1, 3, 4,  str. 95, zad. 1, 2 str. 96, zad. 5 str. 97

uczniowie chętni: zad. 2/95,  5,6/96,  4/97

19.05.2020 r.

Temat: Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach.

Praca z nauczycielem:   podręcznik zad. 1, 2, 4, 5 str. 226, zad. 16 a-d str. 224

Praca samodzielna uczniów: ćw. 1 – 4 str. 93, zad. 6 – 9 str. 94

uczniowie chętni ćw. 5 str. 93, ćw.  10, 11 str. 94

 15.05.2020 r.

Temat: Potęga o wykładniku naturalnym.

Teoria str. 220 - 221

Praca z nauczycielem:  zad. 1, 2 str. 221, zad. 16 str.224

Praca samodzielna ucznia: ćw. 1 - 6 str. 91 , ćw. 7 – 8 str. 92 - ćwiczeniówka

Uczniowie chętni: ćw. 9 - 11 str. 92 - ćwiczeniówka

14.05.2020 r.

Temat: Procenty w  zadaniach tekstowych.

Praca z nauczycielem:  zad. 1-5 str. 206

Praca samodzielna uczniów: zad. 1 str. 87, zad. 2 str. 88

uczniowie chętni: zad. 10, 11, 12 str. 83

 13.05.2020 r.

Temat: Zadania tekstowe – ćw.

Praca z nauczycielem:  zad. 14, 11 str. 198, 199

Praca samodzielna uczniów: zad. 3, 4, 6, 8 str. 198

uczniowie chętni: zad. 10 str. 198

 12.05.2020 r.

Temat: Zadania tekstowe.

Praca z nauczycielem:  zad. 4, 14 str. 198

Praca samodzielna uczniów: zad. 2, 3, 6 str. 197

uczniowie chętni: zad. 5 str. 197

PIĄTEK  08.05.2020

Temat: Rozwiązywanie równań – zadania.

Praca z nauczycielem:   podręcznik zad. 11, 12, 13  str. 195

CZWARTEK  7.05.2020 r.

Temat: Rozwiązywanie równań – ćw.

Praca z nauczycielem: podręcznik zad. 7, 8 str. 194, zad.9, 10 str.195

ŚRODA  6.05.2020 r.

Temat: Rozwiązywanie równań – ćw.

Praca z nauczycielem: ćwiczeniówka ćw. 3, 4, 5,  str. 81, ćw. 7, 8, 9 str. 82

WTOREK  5.05.2020 r.

Temat: Rozwiązywanie równań – ćw.

Praca z nauczycielem:   podręcznik zad. 7, 8  str.194, zad. 9, 10 str. 195 podręcznik

 30.04.2020 r.

Temat: Rozwiązywanie równań c.d.

Praca z nauczycielem  zad. 3, 4, 5, 6,  str. 194,  - podręcznik

Praca samodzielna uczniów:  dokończyć zadania:  zad. 3, 4, 5, 6, str. 194 - podręcznik

uczniowie chętni ćw. 3, 4,  str. 81 - ćwiczeniówka

29.04.2020 r.

Temat: Rozwiązywanie równań.

Praca z nauczycielem  zad. 1, 2, str. 193, zad. 3, 4, str. 194 - podręcznik

Praca samodzielna uczniów:  dokończyć zadania: 1, 2, str. 193, zad. 3, 4 str. 194 - podręcznik

uczniowie chętni ćw. 1, 2,  str. 81 - ćwiczeniówka

28.04.2020 r.

Temat: Liczby spełniające równania.

Teoria strona 189 – podręcznik

Napisać jakie równanie nazywamy równaniem tożsamościowym, sprzecznym

 i równoważnym.

Praca z nauczycielem:   podręcznik zad. 1 a, d ,2 a,d str.190 podręcznik

Praca samodzielna uczniów: ćw. 1,2,3,4 str. 80

uczniowie chętni ćw. 5 str. 81

24.04.2020 r.

Temat: Do czego służą równania?– Ćw.

Praca z nauczycielem:  podręcznik str. 187 zad. 2, 3

 Praca samodzielna ucznia: ćwiczeniówka str. 79 zad. 1,2, 3

Uczniowie chętni: ćwiczeniówka str. 80 zad. 4

23.04.2020 r.

Temat: Omówienie sprawdzianu ,,Wyrażenia algebraiczne”.

22.04.2020 r.

Temat: Sprawdzian wiadomości – Wyrażenia algebraiczne

Zadania zostaną przesłane mailowo lub na Messenger. Rozwiązania proszę przesłać na pocztę klasy lub Messenger.

21.04.2020 r.

Temat: Do czego służą równania?

Praca z nauczycielem: zad. 1-3 str. 187 - podręcznik

Praca samodzielna uczniów: ćwiczeniówka zad. 1-3 str. 79

Uczniowie chętni: ćwiczeniówka zad. 4 str. 80

17.04.2020 r.

Temat: Wyrażenia algebraiczne –c.d.

Praca z nauczycielem: zad. 10 str. 176

                                        zad. 14 (e, f) str. 177

Praca samodzielna ucznia: zad. 30 str. 182 i zad. 14 (a-d) str. 177

15.04.2020 r.

Temat: Wyrażenia algebraiczne – zadania tekstowe.

Praca z nauczycielem: zad. 6, 7, 8 str. 176

Praca samodzielna ucznia: zad. 29 str. 182

Ucz. chętni – zad. 30 str. 182

7.04.2020 r.

Temat: Powtórzenie materiału – ,,Wyrażenia algebraiczne” – 2 godz.

Praca z nauczycielem: zad. 1-7 str. 178 – podręcznik

                                        zad. 8-13 str. 179 – podręcznik 

Praca samodzielna dla uczniów:  ćw. 1 str. 77 - ćwiczeniówka

                                                           ćw. 2-5 str. 78 – ćwiczeniówka

2.04.2020 r. i 3.04.2020 r.

Temat: Mnożenie sum algebraicznych.              (2 godz)

Materiał teoretyczny str. 174 - 175

Proszę przepisać do zeszytu równość ze str. 174 oraz przykłady w ramce ze str. 175.

Praca z nauczycielem: zad 1-5 str. 175 – podręcznik

Praca samodzielna dla uczniów: zeszyt ćwiczeń – ćw. 1 - 3 str. 76

                                                                                        ćw. 4 str. 77

Ucz. chętni – ćw. 5 str. 77

31.03.2020 r. i  1.04.2020 r.

Temat: Mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne – 2 godz.

Materiał teoretyczny str. 171 – 172

Proszę wpisać do zeszytu rozwiązane przykłady w ramkach na stronie 171, 172.

Praca z nauczycielem: zad. 1-4 str. 172 – podręcznik

Praca samodzielna dla uczniów:  ćw. 1-3 str. 74 - ćwiczeniówka

                                                           ćw. 4-5 str. 75 - ćwiczeniówka

Uczniowie chętni: zad. 6 str. 75 - ćwiczeniówka

piątek - 27.03. 2020 r. i 30.03.2020 r.

Temat: Dodawanie, odejmowanie sum algebraicznych, str. 169.              (2 godz)

Proszę wpisać do zeszytu kolorem przykłady i informacje znajdujące się w ramce na str. 169.

Zeszyt ćwiczeń – ćw. 1, 2, 3, 4 str. 73

Ucz. chętni – podręcznik, zad. 1 str. 169

środa 25.03.2020 r.

Podręcznik zad. 19 str. 181  i   zad. 6 str. 166 

uczniowie chętni – podr. zad. 20 str. 181

poniedziałek 23.03.2020 r.

Podręcznik zad. 13 str. 181

                     zad. 2 str. 166

uczniowie chętni - podr. zad. 6 str. 136

matematyka

  •  Materiały powtórzeniowe i utrwalające dla wszystkich uczniów

Zakładka: testy online

Test I – III

  • Materiały rozwijające zainteresowania dla uczniów chętnych

Zakładka: inne materiały (dla klas IV – VI) 

https://gwo.pl/strony/2235/seo_link:strefa-ucznia-wszystkie-klasy