GIMNAZJUM.......GIMNAZJUM.........GIMNAZJUM...........GIMNAZJUM...  
           
  Powrót     Paulina i Paulina wyśpiewały nagrody po angielsku.  

 

W dniu 16 grudnia w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Pionkach odbył się Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej. Uczestnicy zaprezentowali swoje wykonania w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe i gimnazja.

Każdy wykonawca śpiewał przygotowany przez siebie utwór w języku angielskim. Komisja konkursowa to zarówno nauczyciele języka angielskiego jak i muzyki więc na kryteria oceny składały się następujące elementy:

  • walory głosowe
  • poprawność językowa
  • dykcja, interpretacja,
  • muzykalność
  • dobór repertuaru dostosowany do wieku uczestnika

W konkursie na poziomie gimnazjum wzięło udział 8 wykonawców oraz 2 zespoły. Poziom wokalny i językowy był bardzo wyrównany, tym bardziej cieszy sukces naszych uczennic: Pauliny Bielec (IIId) i Pauliny Jaworskiej (IIc), które zdobyły II miejsce. Dziewczyny wystąpiły jako duet z piosenką „I’ve tried everything” i zaprezentowały czysto wykonany, a zarazem trudny pod względem językowym utwór. Nagrody książkowe i dyplom za osiągnięte miejsce będą dla nich nie tylko doskonałą pamiątką ale też pokazują jak poznawanie języka angielskiego poprzez śpiew pomaga osiągać sukces i rozwija zainteresowania i talenty uczniów. Gratulujemy !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Powrót