SZKOŁA PODSTAWOWA .......SZKOŁA PODSTAWOWA.......

 Powrót

Kryteria oceniania

Edukacja wczesnoszkolna 

Język angielski kl. I-III 

Religia kl. I-III 

Religia kl. IV-VIII 

Język polski 

Język angielski 

Język niemiecki 

Historia 

Wiedza o społeczeństwie 

Plastyka 

Muzyka 

Przyroda  

Matematyka 

Geografia 

Fizyka 

Chemia 

Biologia 

Informatyka 

Technika 

Edukacja dla bezpieczeństwa 

Wychowanie fizyczne