SZKOŁA PODSTAWOWA.......SZKOŁA PODSTAWOWA......  
           
  Powrót    

16.06.2011
-Wycieczka do Warszawy i Sułkowic