SZKOŁA PODSTAWOWA.......SZKOŁA PODSTAWOWA......  
           
  Powrót     Wigilia    
 

 

Tradycją naszej szkoły są wspólne wigilie w ostatnim dniu nauki przed Świętami Bożego Narodzenia. Klasy 0 - III nakrywają dla siebie stoły na dolnym korytarzu, a klasy IV - VI na górnym. Dzieci i nauczyciele składaja sobie życzenia i dzielą się opłatkiem. Wspólne śpiewanie i słuchanie kolęd wprowadza w świąteczny nastrój