SZKOŁA PODSTAWOWA.......SZKOŁA PODSTAWOWA......  
           
  Powrót    

17.10.2012 -Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej