Powrót

Rekrutacja 2023/2024

Szanowni Rodzice,

1 marca 2023 roku rozpoczyna się rekrutacja kandydatów do Publicznego Przedszkola w Suskowoli, oddziału przedszkolnego oraz klasy I w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Suskowoli.

W terminie od 22.02.2023 r. do 28.02.2023 r. składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej (wzór deklaracji do pobrania w przedszkolu, oddziale przedszkolnym).

Harmonogram przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2023 i Nr 4/2023 Wójta Gminy Pionki z dnia 31 stycznia 2023 r. 

Zarządzenie Nr 3/2023 

Zarządzenie Nr 4/2023 

Wzory dokumentów stosowanych przy rekrutacji, zgodnie z Zarządzeniem nr 8/2023 Wójta Gminy Pionki z dnia 9 lutego 2023 r. dostępne poniżej i w sekretariacie szkoły.

Zarządzenie Nr  8/2023   

Dokumenty stosowane przy rekrutacji (do pobrania):

Wniosek o przyjęcie kandydata do kl. I szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024    

Zgłoszenie kandydata do kl. I szkoły podstawowej, w której obwodzie kandydat zamieszkuje,  na rok szkolny 2023/2024  

Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, w roku szkolnym 2023/2024 

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne do przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej szkoły podstawowej składamy w sekretariacie Publicznego Zespołu Szkół w Suskowoli w terminach ustalonych w Zarządzeniu Nr 3/2023 i Nr 4 /2023 Wójta Gminy Pionki.