Powrót

Rekrutacja 2022/2023

1 marca 2022 roku rozpoczyna się rekrutacja do Publicznego Przedszkola w Suskowoli, oddziału przedszkolnego i do klasy I w Publicznej Szkole Podstawowej.

Harmonogram przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 zgodnie z Zarządzeniem Nr 7 i Nr 8/ 2022 Wójta Gminy Pionki z dnia 31 stycznia 2022 r.

Wzory dokumentów stosowanych przy rekrutacji, zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2022 Wójta Gminy Pionki z dnia 21 lutego 2022 r.

Zarządzenia Wójta Gminy Pionki: 

Zarządzenie Nr 7/2022 

Zarządzenie Nr 8/2022 

Zarządzenie Nr 12/2022  

 

Dokumenty stosowane przy rekrutacji (do pobrania):

Wniosek o przyjęcie do kl. I     

Zgłoszenie dziecka do kl. I 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddział przedszkolny 

W sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Suskowoli składamy:

1. WNIOSEK o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola w Suskowoli

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Suskowoli

3. ZGŁOSZENIE kandydata do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2022/2023 (dzieci z obwodu)

4. WNIOSEK o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2022/2023

Wyżej wymienione zgłoszenia i wnioski są dostępne w sekretariacie szkoły, na stronie internetowej szkoły oraz stronie internetowej gminy.