SZKOŁA PODSTAWOWA .........SZKOŁA PODSTAWOWA.......

Powrót

HYMN NASZEJ SZKOŁY


Niebo nad nami błękitne,

W pieśni pogodny brzmi ton.

Nie ma dziś miejsca dla smutnych.

Radość nam dyktuje krok.

Bo nie zna życia ten kto nie był w naszej szkole.

Ponad sto innych tę jedną wolę.

Tu jest nadzieja, tu jest radość, tu jest życie.

O innej takiej szkole już nie usłyszycie.

Czy jest piękniejsza szkoła niż ta w Suskowoli?

Do takiej szkoły każdy chodzić woli

I każdy uczeń szkołę tę wysoko ceni ,

Bo „kościuszkowcem” być to szczęścia szczyt na ziemi.