* powrót

Rok szkolny 2023/2024

Godziny pracy pedagoga szkolnego - Jakuba Jaska 

Godziny pracy psychologa szkolnego - Agnieszki Mazur 


Rok szkolny 2022/2023

Godziny pracy pedagoga szkolnego - Jakuba Jaska 

Godziny pracy psychologa szkolnego - Agnieszki Mazur 


Bezpiecznie w sieci

Coraz częściej media informują nas o drastycznych zdarzeniach z udziałem nastolatków. Młodzi ludzie stosują wobec innych przemoc fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, a także okrutną przemoc psychiczną polegającą na poniżaniu i upokorzeniu. Swoje ekstremalne zachowania często nagrywają i relacjonują w sieci.

Wszyscy bez większych problemów, możemy dotrzeć za pomocą internetu, do nagrań prezentujących patotreści. Patostreaming, czyli transmitowanie na żywo, przekazów noszących znamiona różnego rodzaju patologii zawierających wulgarne, obsceniczne i  przemocowe treści stał się modny w środowisku młodzieży. Niestety od kilku lat wpisał się w codzienność wielu nastolatków, co potwierdzają przeprowadzane badania.

Czas powrotu dzieci ze szkoły oraz aktywność nastolatków poza jakimkolwiek nadzorem rodziców może generować poważne zagrożenia, w tym związane z przemocą i  cyberprzemocą. Serwisy społecznościowe czy platformy do publikowania filmów niezwykle ułatwiły zarówno nadawanie, jak i udostępnianie treści. Dlatego bardzo ważny jest Państwa codzienny, bezpośredni kontakt z dziećmi i troska o ich funkcjonowanie w niełatwym okresie dorastania.

Przydatne informacje możecie Państwo znaleźć poniżej:

 - kanał informacyjno-edukacyjny dla rodziców:

https://www.facebook.com/ProjektMyRodzice

- rola rodziny i osób bliskich w promocji zdrowia psychicznego i zapobieganiu zachowaniom autoagresywnym u młodzieży. Poradnik dla rodziców:

- jak kochać i wspomagać. Poradnik dla rodziców:


Rok szkolny 2021/2022

Kontakt uczniów i rodziców z nauczycielem w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach pracy zgodnie ze szkolnym planem nauczania (poniżej)oraz w czwartek w godz. od 1600do 1800

pod adresem e-mail: jakub.jasek123@vp.pl, telefonicznie lub Messenger 

Tygodniowy plan pracy pedagoga 


Kampania profilaktyczna „depresJA?”

Drodzy Rodzice,
proszę o zapoznanie się z poniższymi materiałami i kartami pracy.

Kampania „depresJA?”stanowi część działań profilaktycznych wynikających z realizowanej w szkole kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

https://www.trzezwyumysl.pl/ 

Depresja to epidemia XXI wieku. Według badań 2% dzieci może cierpieć na tę chorobę, nawet co trzeci nastolatek może mieć depresję, mieć za sobą epizod  depresyjny lub zachorować na depresję.

Depresję diagnozuje się u coraz młodszych dzieci – dwulatków i młodszych dzieci. Im młodsze dzieci, tym większa trudność zdiagnozowania – dzieci nie potrafią nazywać trudnych emocji, nie komunikują ich rodzicom. Nieleczona depresja może być tragiczna w skutkach! W skrajnych przypadkach może prowadzić do samobójstwa. Dlatego tak ważna jest świadomość rodziców. Tylko oni mogą szybko i odpowiednio zareagować. Dużo mówi się ostatnio w przestrzeni publicznej o depresji. Częściej o depresji osób dorosłych, rzadziej o tej, która dotyka dzieci i młodzież. Depresja dziecięca i młodzieńcza jest trudniejsza do rozpoznania, często niediagnozowana lub diagnozowana zbyt późno. Szacuje się, iż wiele przypadków wymyka się oficjalnym statystykom. Młodsze dzieci nie komunikują swoich problemów – nie potrafią wyrażać trudnych emocji. Starsze natomiast przestają ufać dorosłym, izolują się od nauczycieli, rodziców, a nawet dotychczasowych przyjaciół, zamykają się w swoim świecie albo szukają pomocy, serfując w internecie, co może być „śmiertelnie” niebezpieczne. Ze względu na niespecyficzne objawy depresji u dzieci i młodszych nastolatków, zaniepokoić rodziców i nauczycieli powinna zmiana zachowania dziecka – np. dziecko, które chętnie chodziło do szkoły, teraz reaguje płaczem, ucieka z lekcji lub jest rozdrażnione, agresywne, łatwo wpada w złość.

W załącznikach znajdują się dwie karty pracy dla rodziców, poruszające tematykę związaną z problemem depresji wśród dzieci i młodzieży.

Pierwsza z kart pracy nosi tytuł „Depresja dziecięca – rozpoznać i chronić”.

W niej znaleźć można kwestionariusz koncentrujący się na objawach depresji. Podczas jego wypełniania należy pamiętać że nie jest to profesjonalny test, ale narzędzie które pozwoli na analizę zachowania dziecka. W dalszej części broszury zamieszczony jest opis objawów depresji oraz informacje dotyczące miejsc w których można uzyskać pomoc. 

Karta pracy -  „Depresja dziecięca – rozpoznać i chronić!”   

Kolejna karta pracy o tytule „Depresja dziecka – jak pomóc?” w pierwszej kolejności porusza problematykę pomocy dziecku z depresją. Krótko opisuje sposoby leczenia depresji u najmłodszych, oraz nakreśla zasady „dobrego” postępowania w trudnych sytuacjach. W broszurce nie zabrakło krótkiej ankiety badającej ryzyko depresji.

Karta pracy - „Depresja dziecka – jak pomóc?” 

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w programie pn. „Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość”

Program jest realizowany przez Kuratorium Oświaty w Warszawie. Jego celem będzie wspomaganie dzieci i młodzieży w nauce na odległość poprzez wyposażenie rodziców i nauczycieli w wiedzę i umiejętności przydatne w organizacji bezpiecznego procesu zdalnej edukacji.

Program będzie realizowany w formie cyklu webinarów dedykowanych rodzicom i kadrze pedagogicznej, emitowanych na kanale youtube. Zakładana jest realizacja 3 webinarów dla rodziców oraz 3 dla nauczycieli prowadzonych przez ekspertów tematycznych.

Tematyka i terminy webinarów dla rodziców:

1. Potrzeby psychiczne, społeczne i emocjonalne dzieci i młodzieży w okresie pandemii – 21.01.2021 r. o godz. 1800 

pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=NaYgDCOaIi4 

2. Sposoby wspomagania dzieci w nauce. Czas na naukę i relaks. Atrakcyjne narzędzia i materiały online – 11.02.2021 r.  godz.18.00

pod linkiem https://youtu.be/i3ZlZwhmqSQ 

3. Młodzi użytkownicy internetu –wyzwania, bezpieczeństwo, ochrona wizerunku w sieci. Co wiemy, o czym nie wiemy, a czego się nie domyślamy czyli jak towarzyszyć dziecku w  cyfrowym świecie? – 25.02.2021 r. o godzinie 18:00

pod adresem: https://youtu.be/R544mFsClqk 


22 kwietnia Światowy Dzień Ziemi “Przywróć naszą Ziemię” 

Światowy Dzień Autyzmu  

Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych  

Kryzys psychiczny dzieci i młodzieży 

ZADBAJ O DZIECIECY MOZG 

Światowy Dzień Rzucania Palenia 

14 listopada - Światowy Dzień Cukrzycy 

Jak radzić sobie z wyzwaniami rodzicielskimi podczas pandemii - wskazówki dla rodziców