SZKOŁA PODSTAWOWA .........SZKOŁA PODSTAWOWA.......

Powrót

Rok szkolny 2019/2020

Harmonogram zebrań z rodzicami uczniów

19 września 2019 r. - godz. 16.00 (kl. I-III)

                                - godz. 16.30 (kl. IV-VIII)

21 listopada 2019 r. - godz. 16.00 (kl. I-III)

                                - godz. 16.30 (kl. IV-VIII)

30 stycznia 2020 r. - godz. 16.00 (kl. I-III)

                                - godz. 16.30 (kl. IV-VIII)

2 kwietnia 2020 r. - godz. 16.00 (kl. I-III)

                               - godz. 16.30 (kl. IV-VIII)

4 czerwca 2020 r. - godz. 16.00 (kl. I-III)

                              - godz. 16.30 (kl. IV-VIII)

Harmonogram dni otwartych dla rodziców uczniów w PZS w Suskowoli

24  października 2019 r. w godz.16.30 -17.30

7 maja 2020 r. w godz.16.30 -17.30

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów
w roku szkolnym 2019/2020 

Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia                        11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. z 2017, poz. 1603        ze zm.) i po zasięgnięciu opinii organów szkoły ustalono dodatkowe dni wolne            od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020:

31 października 2019 r. (czwartek)

2 stycznia 2020 r. (czwartek)

3 stycznia 2020 r. (piątek)

21, 22, 23 kwietnia 2020 r. - egzamin ósmoklasisty

1 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

12 czerwca 2020 r. (piątek)

W wyżej wymienionych dniach w szkole organizowane będą dla uczniów zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w godz. 800-1300