SZKOŁA PODSTAWOWA .........SZKOŁA PODSTAWOWA.......

Powrót

Rok szkolny 2021/2022

 

Informacja  o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na  rok szkolny 2021/2022 

 

Harmonogram spotkań z rodzicami uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej

im. Tadeusza Kościuszki w Suskowoli w roku szkolnym 2021/2022

14 września 2021 r. (wtorek) - kl. I-VIII godz. 1600

25 listopada 2021 r. (czwartek) -  kl. I-III godz. 1600 kl. IV-VIII godz. 1630

27 stycznia 2022 r. (czwartek) -  kl. I-III godz. 1600 kl. IV-VIII godz. 1630

31 marca 2022 r. (czwartek) -  kl. I-III godz. 1600 kl. IV-VIII godz. 1630

19 maja 2022 r. (czwartek) -  kl. I-III godz. 1600 kl. IV-VIII godz. 1630

 

Harmonogram dni otwartych dla rodziców uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej

im. Tadeusza Kościuszki w Suskowoli w roku szkolnym 2021/2022

11 październik 2021 r. (poniedziałek) - 1630 - 1730

6 grudzień 2021 r. (poniedziałek) - 1630 - 1730

7 marzec 2022 r. (poniedziałek) - 1630 - 1730

4 kwiecień 2022 r. (poniedziałek) - 1630 - 1730


Rok szkolny 2020/2021


Uwaga! Szczepienia dzieci w wieku od 12  do 18 lat

List Prezesa Fundacji "Rodzice Szkole" 


Informacja o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na rok szkolny 2020/2021  

Harmonogram zebrań z rodzicami uczniów w roku szkolnym 2020/2021

22 września 2020 r. (wtorek) godz. 1600

26 listopada 2020 r. (czwartek) godz. 1600

14 stycznia 2021 r. (czwartek)          28 stycznia 2021 r. (czwartek) godz. 1600

18 marca 2021 r. (czwartek) godz. 1600

20 maja 2021 r . (czwartek) godz. 1600


Rok szkolny 2019/2020

Informacja o zmianie w wykazie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na rok szkolny 2019/2020  

Harmonogram zebrań z rodzicami uczniów

19 września 2019 r. - godz. 1600 (kl. I-III)

                                - godz. 1630 (kl. IV-VIII)

21 listopada 2019 r. - godz. 1600 (kl. I-III)

                                - godz. 1630 (kl. IV-VIII)

30 stycznia 2020 r. - godz. 1600 (kl. I-III)

                                - godz. 1630 (kl. IV-VIII)

2 kwietnia 2020 r. - godz. 1600 (kl. I-III)

                               - godz. 1630 (kl. IV-VIII)

4 czerwca 2020 r. - godz. 1600 (kl. I-III)

                              - godz. 1630 (kl. IV-VIII)

Harmonogram dni otwartych dla rodziców uczniów w PZS w Suskowoli

24  października 2019 r. w godz.1630 -1730

7 maja 2020 r. w godz.1630 -1730

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów
w roku szkolnym 2019/2020 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. z 2017, poz. 1603 ze zm.) i po zasięgnięciu opinii organów szkoły ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020:

31 października 2019 r. (czwartek)

2 stycznia 2020 r. (czwartek)

3 stycznia 2020 r. (piątek)

21, 22, 23 kwietnia 2020 r. - egzamin ósmoklasisty

16,17,18 czerwca 2020 r. - egzamin ósmoklasisty

1 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

12 czerwca 2020 r. (piątek)

W wyżej wymienionych dniach w szkole organizowane będą dla uczniów zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w godz. 800-1300


Bezpieczne ferie

Dbając o bezpieczeństwo Państwa dzieci zwracamy się z prośbą o obejrzenie filmu "Bezpieczeństwo dzieci- 10 porad policjanta", który powstał w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej

Informacje na temat bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie w zakładce aktualności