SZKOŁA PODSTAWOWA .........SZKOŁA PODSTAWOWA.......  
           
           
 

Powrót

 

 

 

 

 

   

Zwykłe miejsca potrafią nieść ze sobą niezwykłe wzruszenia…


          12 października bieżącego roku Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki obchodziła JUBILEUSZ STULECIA. Na tę wyjątkową uroczystość przybyli zaproszeni goście reprezentujący różne instytucje i urzędy wojewódzkie, powiatowe, miejskie i gminne: Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego – Rafał Rajkowski, Pani Sylwia Łyżwa - przedstawiciel Posła na Sejm RP Leszka Ruszczyka, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu – Wizytator Marianna Kończyk, Przewodnicząca Rady Powiatu – Teresa Jadwiga Bartosiewicz, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Tadeusz Nowicki, Wójt Gminy Pionki – Mirosław Ziółek, Dziekan Dekanatu Pionkowskiego - ks. Stanisław Bujnowski, Radna Powiatu Radomskiego – Marzena Murawska, Proboszcz Parafii Sucha - ks. Edward Mosioł, Radni Gminy Pionki na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Tomaszem Wróblem, ks. Grzegorz Włodarczyk, przedstawiciel Komisariatu Policji w Pionkach – Naczelnik Grzegorz Rojek, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kozienice – Tomasz Sot, przedstawiciel Nadleśnictwa Zwoleń – Aneta Sahajdak, Sołtysi wsi Suskowola, Sałki, Mireń i Sucha, Kierownik Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Pionkach - Małgorzata Warchoł, Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych w Pionkach, Dyrektorzy Szkół Podstawowych z terenu miasta i Gminy Pionki, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni – Wanda Karwicka, Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Pionkach – Grażyna Dąbkowska, Kierownik Kozienickiego Parku Krajobrazowego - Beata Waluś, była  Inspektor Oświaty i Wychowania w Pionkach - Renata Śmietana, była Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Pionkach - Anna Szczepanowska, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach – Ewa Dorociak, Przedstawiciel Ośrodka Zdrowia w Suskowoli – Wiesława Jelińska, a także wielu przedstawicieli instytucji oświatowych i kulturalnych oraz jednostek organizacyjnych miasta i Gminy Pionki.
         Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Rady Rodziców PZS w Suskowoli na czele  z przewodniczącą Panią Anną Janas, Przedstawicieli Rady Rodziców minionych kadencji, oraz nauczycieli i pracowników obsługi, którzy pracowali w szkole. Na uroczystości obecni byli również uczniowie, rodzice i absolwenci Publicznej Szkoły Podstawowej w Suskowoli.
W części oficjalnej uroczystości głos zabrała Pani Dyrektor Ewa Pałucka, która przedstawiła najważniejsze fakty związane z powstaniem i rozwojem szkoły. Zwróciła uwagę na sprawy dotyczące budowy i rozbudowy szkoły, ale przede wszystkim powiedziała  o ludziach, którzy tworzyli szkołę i nią kierowali na przestrzeni stu lat. Wystąpieniu Pani Dyrektor towarzyszyły emocje i wzruszenia. Niejednej osobie, patrzącej na pokaz slajdów, który był dopełnieniem informacji o przeszłości i teraźniejszości szkoły, zakręciła się łezka  w oku. Niektórzy rozpoznali na zdjęciach siebie sprzed lat. Wiele fotografii pokazało świat, który istnieje już tylko na kartach szkolnych kronik.
Pani Dyrektor zwróciła uwagę na to, że szkoła w Suskowoli to nie tylko instytucja mogąca poszczycić się wieloma sukcesami, ale przede wszystkim społeczność tworzona przez pokolenia uczniów, rodziców, nauczycieli  i innych pracowników, którzy oddali szkole swoje serce, zapał i umiejętności.
         Dyrektor Szkoły złożyła serdeczne podziękowania władzom oświatowym i samorządowym za udzielane wsparcie i dbałość o warunki nauki uczniów i pracy nauczycieli. Podkreśliła, że szkoła na przestrzeni lat stale się rozwijała i piękniała dzięki pomocy mieszkańców, rodziców, nauczycieli i staraniom samorządu gminnego. Intensywny rozwój i rozbudowa szkoły, w tym infrastruktury sportowej, nastąpiły w ostatnim dwudziestoleciu, a stało się to dzięki właściwym decyzjom Wójta Gminy Pionki - Mirosława Ziółka - we współpracy z całą Radą Gminy Pionki.    
Słowa podziękowania za życzliwość i zrozumienie Pani Dyrektor skierowała również, do nauczycieli, wszystkich pracowników szkoły, rodziców, uczniów i zaprzyjaźnionych instytucji. 
Następnie głos zabrali zaproszeni goście; przedstawiciele władz samorządowych oraz oświatowych. Z ich ust szacowna Jubilatka oraz cała społeczność szkolna usłyszała wiele miłych słów.
       W tym dniu Szkoła otrzymała wyjątkowe wyróżnienie. Kapituła Medalu „Zasłużony dla Powiatu Radomskiego” przyznała Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Suskowoli Medal „Zasłużony dla Powiatu Radomskiego” za wkład wniesiony w naukę, wychowanie i kształtowanie właściwych postaw młodzieży. Tym samym wyróżnieniem uhonorowana została nauczycielka języka polskiego – Jadwiga Górska.
Następnie uczniowie zaprezentowali program artystyczny, w którym połączyli i uczcili dwa jubileusze, a mianowicie 100-lecia Szkoły oraz 100-lecia Niepodległości. Młodzi artyści przypomnieli widzom wydarzenia z historii Polski od utraty niepodległości przez powstania i dwie kolejne wojny aż po współczesność. Podkreślili dokonania Tadeusza Kościuszki oraz zwrócili uwagę na fakt, że są dumni z patrona szkoły, cytując słowa szkolnego hymnu: „Bo kościuszkowcem być to szczęścia szczyt na ziemi”. Opowiedzieli zebranym poprzez wiersze oraz pieśni i piosenki, czym jest dla nich ojczyzna, niepodległość i szkoła.
        Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy goście zostali zaproszeni do zwiedzania szkoły. Mogli obejrzeć m.in. szkolne kroniki, fotografie ze szkolnych uroczystości, zdjęcia klasowe, a także takie, które ktoś zrobił niespodziewanie i utrwalił tym samym niepowtarzalny klimat szkoły.
Uroczystości 100-lecia Szkoły była okazją do wspólnego spotkania i  integracji społeczności lokalnej: uczniów i ich rodziców, absolwentów oraz byłych i obecnych pracowników.
        Z okazji Jubileuszu Stulecia Szkoły w dniu 14 października o godz. 12.00 w Kościele pw. św. Idziego w Suchej została odprawiona Msza Święta w intencji tych, którzy tworzyli i tworzą Publiczną Szkołę Podstawową im. T. Kościuszki w Suskowoli.
Mszę Świętą celebrował Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu – ks. prof. Jarosław Wojtkun.
      Jubileusz Stulecia Szkoły ze względu na jego niepowtarzalność i niezapomniane wzruszenia na długo pozostanie w pamięci wszystkich, którym bliska jest szkoła w Suskowoli.

zdjęcia