PRZEDSZKOLE.......PRZEDSZKOLE......PRZEDSZKOLE......  
           
           
 

Powrót

 

   

 RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 3, 4, 5 - LETNICH
 NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Czas rozpoczęcia
i zakończenia aktywności

Rodzaj aktywności

proporcje czasowe

7.00 - 8.00

Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę. Zabawy w kącikach zainteresowań.

 

8.00 - 8.30

Zabawy dowolne spontanicznie podejmowane przez dzieci. Zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne.

30 min. Z.S

8.30 – 8.50

Zabawa ruchowa organizowana przez nauczyciela.Zabawy dydaktyczne.

20 min. Z.D

8.50 – 9.20

Przygotowanie do śniadania: czynności samoobsługowe, higieniczne, śniadanie.

30 min. Cz. O

920 – 9.35

 Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci- samorealizowanie się dzieci w różnych formach aktywności.         

15 min. Z.S

 

9.35 – 9.55

Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego. J. angielski – wtorek, czwartek, piątek.

20 min. Z.D

9.55 – 10.10

Czynności samoobsługowe w szatni – ubieranie się.

15 min. Cz. O

10.10 – 11.10

Pobyt na świeżym powietrzu: gry i zabawy ruchowe na placu przedszkolnym, placu zabaw, spacery, wycieczki w pobliżu przedszkola, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze.

60 min P.P

11.10 – 11.25

Czynności samoobsługowe w szatni, rozbieranie się i ubieranie.

15 min. Cz. O

11.25- 11.45 Zajęcia wspomagające rozwój dziecka organizowane przez nauczyciela, zabawy tematyczne, dydaktyczne, badawcze, ruchowe. 20 min. Z.D
11.45-12.00 Swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań. 15 min. Z.S

12.00 – 13.00

Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne, samoobsługowe, obiad.

60 min. Cz.O

13.00 – 13.20 Religia- poniedziałek, środa, czwartek.  

13.20– 14.20

Leżakowanie - relaksacja przy muzyce lub bajkach.

 

14.20 – 14.40

Ubieranie się dzieci, czynności samoobsługowe, higieniczne, podwieczorek.

 

14.40 – 14.50

Zabawy ruchowe organizowana przez nauczyciela.

 

14.50 – 16.00

Zabawy i gry dydaktyczne. Zabawy tematyczne oraz podejmowane z inicjatywy dzieci.                          Zajęcia dodatkowe. Ćwiczenia utrwalające zdobytą wiedzę i umiejętności. Prace porządkowe.

 

 

P.P. - pobyt na powietrzu -60 min.   
Z.S. - zabawy swobodne -60 min.                                          
Z.D. - zajęcia dydaktyczne -60 min.
Cz. O
. - czynności organizacyjne, opiekuńcze, samoobsługowe - 120 min.

 Razem: 300 min.

ZAJĘCIA DODATKOWE   W PRZEDSZKOLU
w roku szkolnym  2017/2018

zajęcia logopedyczne – mgr Magdalena Samela- Grabiec

środa                    9.45-10.45

zajęcia plastyczne – mgr Katarzyna Bujnowska

wtorek               14.40-15.00
piątek                  14.40-15.00

zajęcia taneczne – mgr Alicja Tęcza

środa                   14.40-15.00