PRZEDSZKOLE.......PRZEDSZKOLE......PRZEDSZKOLE......

Aktualności

Nauczyciele

Dla Rodziców

Dokumenty

Galeria

Logopeda

Rekrutacja

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W SUSKOWOLI 

Misja przedszkola

Przedszkole zapewnia każdemu dziecku warunki niezbędne do jego rozwoju. Dziecko i jego potrzeby, zainteresowania oraz zdolności są dla nas inspiracją do codziennej pracy. Poprzez świadome podejmowanie działań edukacyjnych, przyczyniamy się do aktywnego nabywania wiadomości i umiejętności umożliwiających udany start szkolny dzieci. Wszyscy pracownicy przedszkola oraz rodzice swoja postawą i zachowaniem czynnie uczestniczą w realizacji zamierzeń wychowawczych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent Przedszkola:

 • jest otwarty na świat, empatyczny, twórczy,
 • jest gotowy do uczenia się na kolejnym etapie edukacyjnym,
 • ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
 • potrafi współdziałać w zespole,
 • jest zainteresowany nauką i literaturą,
 • jest samodzielny,
 • jest aktywny w podejmowaniu działań,
 • akceptuje zdrowy styl życia,
 • ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
 • cechuje się gotowością do działania na rzecz srodowiska przyrodniczego i społecznego,
 • czuje sie Polakiem i Europejczykiem.