SZKOŁA PODSTAWOWA .......SZKOŁA PODSTAWOWA.......

 Powrót

 Regulaminy

Procedury

Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia 

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych 


Procedura bezpieczeństwa podczas organizowania i przeprowadzania w 2021 egzaminu ósmoklasisty w Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Suskowoli w czasie epidemii związanej z COVID-19 

Procedura bezpieczeństwa organizowania i przeprowadzania w 2021 próbnych egzaminów ósmoklasisty na terenie PSP w Suskowoli w czasie epidemii związanej z COVID-19 

Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa-egzamin ósmoklasisty 

Załącznik nr 3 

Załącznik nr 4 

Załącznik nr 5 

Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Suskowoli