SZKOŁA PODSTAWOWA .......SZKOŁA PODSTAWOWA.......

 Powrót

 Regulaminy

Procedury

Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa-egzamin ósmoklasisty 

Załącznik nr 3 

Załącznik nr 4 

Załącznik nr 5